Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • ĐÔNG BẮC 22 - 08
  15:00 - 02/10/2023 06:00 - 05/10/2023
  Tàu hàng; Bến số 1
 • MINH TIẾN 26
  16:00 - 04/10/2023 07:00 - 06/10/2023
  Tàu hàng; Bến số 2
 • HÀ DƯƠNG 68
  06:15 - 04/10/2023 06:00 - 06/10/2023
  Tàu hàng; Bến số 1
 • LA 07111
  06:00 - 04/10/2023 06:00 - 05/10/2023
  Tàu hàng; Bến số 1

Tin tức & sự kiện nổi bật

Cập nhật lúc : 29/04/2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cảng Chân Mây

Sáng ngày 28/4/2022, Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội với sự thống nhất cao mở ra cơ hội cho Cảng Chân Mây hướng tới sự phát triển bứt phá trong tương lai.

Tham dự đại hội có ông Cao Thành Đồng - Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy; ông Nguyễn Tiến Đạt - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, Thành viên HĐQT Cảng Chân Mây và các ông/bà đại diện các Ban trong Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.

Về phía Cảng Chân Mây có ông Dương Bá Hòa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT chủ trì Đại hội; ông Huỳnh Văn Toàn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, các Thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Trưởng các phòng, xí nghiệp, đội và các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Năm 2021 là năm có rất nhiều khó khăn đối với toàn bộ nền kinh tế trong nước và thế giới do ảnh hưởng kéo dài của đại dịch COVID-19, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, bằng sự đoàn kết nhất trí, Cảng Chân Mây đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu chính về sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, Cảng Chân Mây cũng thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng, đóng góp quỹ vắc xin, hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh,…

Tại Đại hội, ông Huỳnh Văn Toàn - Tổng giám đốc Công ty đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Các đại biểu cũng được nghe: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; báo cáo tài chính năm 2021 đã được Kiểm toán; báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; cùng tham gia biểu quyết các chỉ tiêu phấn đấu năm 2022 và giải pháp thực hiện; biểu quyết tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 và trích lập các quỹ năm 2021; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây; bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với tổng sản lượng hàng rời đạt 3.868.000 tấn, sản lượng hàng container đạt 20.000 TEUs; doanh thu từ sản xuất kinh doanh 225 tỷ đồng.

Đại hội cũng đã thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Đoàn Quang Vũ, đã được trúng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2020-2025.

Năm 2022 là năm thứ 3 thực thi chiến lược phát triển 2020-2025, là giai đoạn để Cảng Chân Mây tiếp tục tập trung mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thị trường; tiếp tục củng cố thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh; mở rộng kho bãi, phát triển dịch vụ logistics nhằm đáp ứng lượng hàng hóa ngày càng tăng,…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ông Cao Thành Đồng - Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể LĐ, CBCNV Cảng Chân Mây trong năm 2021 tuy ảnh hưởng Covid-19 nhưng đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ giao. Bên cạnh đó, ông cũng chỉ đạo tập trung vào một số vấn đề chính cho năm 2022 như: Tích cực tìm kiếm khách hàng mới; tìm kiếm thị trường về nguồn hàng Container để đạt mục tiêu khai thác container; tiếp tục đổi mới nâng cao công tác quản trị điều hành,… hướng tới sự phát triển bứt phá trong tương lai.

Số lượt xem : 948

Quảng cáo
Video Xem thêm