Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • VIỆT THUẬN 215-03
  20:00 - 24/02/2024 08:00 - 29/02/2024
  Tàu hàng; Bến số 1
 • KANG SHUN 88
  23:00 - 24/02/2024 15:00 - 26/02/2024
  Tàu hàng; Bến số 1
 • PHƯƠNG NAM 168
  08:00 - 25/02/2024 10:00 - 27/02/2024
  Tàu hàng; Bến số 2
 • ĐÔNG BẮC 22-04
  19:30 - 25/02/2024 06:00 - 27/02/2024
  Tàu hàng; Bến số 2
 • CÔNG THÀNH 05
  16:00 - 26/02/2024 16:00 - 27/02/2024
  Tàu hàng; Bến số 1
 • GIA VƯỢNG 18
  16:00 - 26/02/2024 20:00 - 28/02/2024
  Tàu hàng; Bến số 1
 • ĐÔNG BẮC 22-01
  24:00 - 26/02/2024 06:00 - 28/02/2024
  Tàu hàng; Bến số 2

Tàu đang làm hàng

Tên tàu LOA GRT Thời gian Vị trí Loại tàu
CấpRời
VIỆT THUẬN 215-03 20:00 - 24/02/202408:00 - 29/02/2024 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
KANG SHUN 88 109,85145 23:00 - 24/02/202415:00 - 26/02/2024 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
PHƯƠNG NAM 168 78,61923 08:00 - 25/02/202410:00 - 27/02/2024 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
ĐÔNG BẮC 22-04 146.812137 19:30 - 25/02/202406:00 - 27/02/2024 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
CÔNG THÀNH 05 79,81872 16:00 - 26/02/202416:00 - 27/02/2024 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
GIA VƯỢNG 18 79,81650 16:00 - 26/02/202420:00 - 28/02/2024 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
ĐÔNG BẮC 22-01 146.811976 24:00 - 26/02/202406:00 - 28/02/2024 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
Quảng cáo
Video Xem thêm