Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • TRƯỜNG TÂM 68
  21:30 - 16/04/2024 10:00 - 22/04/2024
  Tàu hàng; Bến số 1
 • NOBLE STEED
  16:00 - 19/04/2024 23:00 - 22/04/2024
  Tàu hàng; Bến số 1
 • ĐÔNG BÁC 22-07
  18:00 - 19/04/2024 06:00 - 22/04/2024
  Tàu hàng; Bến số 2
 • TRƯỜNG TÂM 66
  06:00 - 19/04/2024 15:00 - 20/04/2024
  Tàu hàng; Bến số 1
 • ĐẠI TÂY DƯƠNG 36
  07:00 - 20/04/2024 10:00 - 22/04/2024
  Tàu hàng; Bến số 2

Thông báo hàng hải

Quyết định 847/QĐ-CHHVN về việc Công bố mở Cầu cảng số 2 - Bến cảng Chân Mây
Quyết định Bổ sung Quyết định số 954/QĐ-CHHVN ngày 15/7/2021 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc Công bố mở Cầu cảng số 2 - Bến cảng Chân Mây. Tải xuống file đính kèm: QD cong bo Cau cang ...
TBHH số: 204(T)/2021/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 23 tháng 7 năm 2021
Về khu vực thi công và phương tiện thi công công trình xây lắp đoạn 100m kè chắn cát phía Nam (đợt 1) thuộc dự án Xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển Hải ...
TBHH Số:190(T)/2021/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 09 tháng 7 năm 2021
Về việc điều chỉnh vị trí phao TC báo hiệu khu vực thi công công trình Xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển Hải Dương và chỉnh trị luồng cảng Thuận ...
TBHH Số: 180/2021/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 30 tháng 6 năm 2021
Về thông số kỹ thuật luồng nhánh, vùng quay tàu, vùng đậu tàu trước Bến số 3 cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế HUE - 22 - 2021 Vùng biển   ...
TBHH Số: 181/2021/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 30 tháng 6 năm 2021
Về thông số kỹ thuật khu nước, vùng quay tàu, vùng đậu tàu trước Bến số 2 cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế HUE - 23 - 2021 Vùng biển   ...
TBHH Số: 177/2021/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 26 tháng 6 năm 2021
Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu X1, X2 khống chế khu vực thi công xây dựng bến số 2 cảng Chân Mây - Thừa Thiên ...
TBHH Số: 165/2021/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 18 tháng 6 năm 2021
Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu P2 báo hiệu khu vực thi công nạo vét vùng quay tàu, luồng vào cảng thuộc dự án Bến số 3 cảng Chân Mây HUE - 15 - ...
Quảng cáo
Video Xem thêm