Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • ĐÔNG BẮC 22 - 08
  15:00 - 02/10/2023 06:00 - 05/10/2023
  Tàu hàng; Bến số 1
 • MINH TIẾN 26
  16:00 - 04/10/2023 07:00 - 06/10/2023
  Tàu hàng; Bến số 2
 • HÀ DƯƠNG 68
  06:15 - 04/10/2023 06:00 - 06/10/2023
  Tàu hàng; Bến số 1
 • LA 07111
  06:00 - 04/10/2023 06:00 - 05/10/2023
  Tàu hàng; Bến số 1

Tin tức cho cổ đông

Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 3 - năm 2023
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 3 - năm 2023 1. Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 3 - năm 2023    - ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 - năm 2023
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông của CMP tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 - năm 2023, chi tiết như sau ...
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 3 - năm 2023
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 3 - năm 2023. Tải file đính kèm: CMP CBTT NQ HDQT trieu tap DHDCD bat thuong lan 3 2023 ...
CMP công bố thông tin về ĐHĐCĐ bất thường lần 2 - năm 2023
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về ĐHĐCĐ bất thường lần 2 - năm 2023. Tải xuống file đính kèm: Thong bao moi hop DHDCD bat thuong lan 3 nam 2023  Signed.PDF
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 2 - năm 2023
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Công bố thông tin  Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 2 - năm 2023   Tải xuống file đính kèm: CMP CBTT NQ HDQT trieu ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 - năm 2023
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông của CMP tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 - năm 2023, chi tiết như sau ...
CMP công bố thông tin về ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về ĐHĐCĐ bất thường năm 2023. Tải xuống file đính kèm: CMP cong bo thong tin ve DHDCD bat thuong nam 2023 Signed.pdf
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023
Tải xuống file đính kèm:  BC tinh hinh quan tri cong ty 6 thang dau nam 2023 CMP Signed.pdf
CBTT Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của CMP tại thời điểm 06 tháng đầu năm 2023
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của CMP tại thời điểm 06 tháng đầu năm 2023.   Tải xuống file đính ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC bán niên và BCTC năm 2023
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC bán niên và BCTC năm 2023 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - Chi nhánh ...
Quảng cáo
Video Xem thêm