Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • TRƯỜNG TÂM 68
  21:30 - 16/04/2024 10:00 - 22/04/2024
  Tàu hàng; Bến số 1
 • NOBLE STEED
  16:00 - 19/04/2024 23:00 - 22/04/2024
  Tàu hàng; Bến số 1
 • ĐÔNG BÁC 22-07
  18:00 - 19/04/2024 06:00 - 22/04/2024
  Tàu hàng; Bến số 2
 • TRƯỜNG TÂM 66
  06:00 - 19/04/2024 15:00 - 20/04/2024
  Tàu hàng; Bến số 1
 • ĐẠI TÂY DƯƠNG 36
  07:00 - 20/04/2024 10:00 - 22/04/2024
  Tàu hàng; Bến số 2

Báo cáo tài chính

Cập nhật lúc : 19/10/2022

Công bố thông tin BCTC quý 3/2022 và giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN của quý 3/2022 tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2021

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin BCTC quý 3/2022 và giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN quý 3/2022 của Công ty biến động chênh lệch hơn 10% so với cùng kỳ năm 2021 (giảm lỗ gần 3,6 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này bị âm chỉ tiêu 421b đồng theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Tải xuống file đính kèm:

Bao cao tai chinh quy 3 2022 Signed.pdf

Giai trinh ve loi nhuan sau thue quy 3 2022.pdf

Số lượt xem : 574

Quảng cáo
Video Xem thêm