Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • TRƯỜNG TÂM 68
  21:30 - 16/04/2024 10:00 - 22/04/2024
  Tàu hàng; Bến số 1
 • NOBLE STEED
  16:00 - 19/04/2024 23:00 - 22/04/2024
  Tàu hàng; Bến số 1
 • ĐÔNG BÁC 22-07
  18:00 - 19/04/2024 06:00 - 22/04/2024
  Tàu hàng; Bến số 2
 • TRƯỜNG TÂM 66
  06:00 - 19/04/2024 15:00 - 20/04/2024
  Tàu hàng; Bến số 1
 • ĐẠI TÂY DƯƠNG 36
  07:00 - 20/04/2024 10:00 - 22/04/2024
  Tàu hàng; Bến số 2

Báo cáo tài chính

Cập nhật lúc : 19/02/2024

Công bố thông tin BCTC năm 2023 sau kiểm toán và giải trình về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2023 chênh lệch hơn 10% so với năm 2022!

CMP Công bố thông tin BCTC năm 2023 sau kiểm toán, giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2023 chênh lệch hơn 10% so với năm 2022 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này bị âm chỉ tiêu 421b theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.

 

Tải xuống file đính kèm:

Giai trinh ve loi nhuan sau thue nam 2023 chenh lech hon 10 so voi nam 2022 CMP Signed.pdf

BCTC 2023 sau kiem toan CMP Signed.pdf

Số lượt xem : 182

Quảng cáo
Video Xem thêm