Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • ĐÔNG BẮC 22 - 08
  15:00 - 02/10/2023 06:00 - 05/10/2023
  Tàu hàng; Bến số 1
 • MINH TIẾN 26
  16:00 - 04/10/2023 07:00 - 06/10/2023
  Tàu hàng; Bến số 2
 • HÀ DƯƠNG 68
  06:15 - 04/10/2023 06:00 - 06/10/2023
  Tàu hàng; Bến số 1
 • LA 07111
  06:00 - 04/10/2023 06:00 - 05/10/2023
  Tàu hàng; Bến số 1

Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 3 - năm 2023
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 3 - năm 2023 1. Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 3 - năm 2023    - ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 - năm 2023
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông của CMP tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 - năm 2023, chi tiết như sau ...
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 3 - năm 2023
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 3 - năm 2023. Tải file đính kèm: CMP CBTT NQ HDQT trieu tap DHDCD bat thuong lan 3 2023 ...
CMP công bố thông tin về ĐHĐCĐ bất thường lần 2 - năm 2023
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về ĐHĐCĐ bất thường lần 2 - năm 2023. Tải xuống file đính kèm: Thong bao moi hop DHDCD bat thuong lan 3 nam 2023  Signed.PDF
CMP công bố thông tin giải trình về việc chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chuyển từ lỗ ở báo cáo của quý 2/2022 sang lãi ở báo cáo cùng kỳ năm 2023
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin giải trình về việc chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chuyển từ lỗ ở báo cáo của quý 2/2022 sang lãi ở báo cáo cùng kỳ năm ...
Báo cáo tài chính bán niên 2023 đã được soát xét và giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN của 6 tháng đầu năm 2023 chênh lệch hơn 10% so với cùng kỳ 2022
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét và giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN ...
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 2 - năm 2023
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Công bố thông tin  Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 2 - năm 2023   Tải xuống file đính kèm: CMP CBTT NQ HDQT trieu ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 - năm 2023
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông của CMP tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 - năm 2023, chi tiết như sau ...
CMP công bố thông tin về ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về ĐHĐCĐ bất thường năm 2023. Tải xuống file đính kèm: CMP cong bo thong tin ve DHDCD bat thuong nam 2023 Signed.pdf
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023
Tải xuống file đính kèm:  BC tinh hinh quan tri cong ty 6 thang dau nam 2023 CMP Signed.pdf
Quảng cáo
Video Xem thêm