Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • TRƯỜNG TÂM 68
  21:30 - 16/04/2024 10:00 - 22/04/2024
  Tàu hàng; Bến số 1
 • NOBLE STEED
  16:00 - 19/04/2024 23:00 - 22/04/2024
  Tàu hàng; Bến số 1
 • ĐÔNG BÁC 22-07
  18:00 - 19/04/2024 06:00 - 22/04/2024
  Tàu hàng; Bến số 2
 • TRƯỜNG TÂM 66
  06:00 - 19/04/2024 15:00 - 20/04/2024
  Tàu hàng; Bến số 1
 • ĐẠI TÂY DƯƠNG 36
  07:00 - 20/04/2024 10:00 - 22/04/2024
  Tàu hàng; Bến số 2

Quan hệ cổ đông

CMP công bố thông tin BCTC quý 1/2024 và giải trình về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin BCTC quý 1/2024 và giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN quý 1/2024 của Công ty biến động chênh lệch tăng hơn 10% so với cùng kỳ ...
Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:  - Bien ban hop ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin điều chỉnh nội dung trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tải xuống file đính ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông của CMP tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chi tiết như sau ...
Danh sách cổ đông của CMP tham dự ĐHĐCĐH thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về Danh sách cổ đông của CMP tham dự ĐHĐCĐH thường niên năm 2024" Người được ủy quyền CBTT Lê Văn ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về Báo cáo thường niên năm 2023 theo quy định đối với công ty đại chúng quy mô ...
Công bố thông tin BCTC năm 2023 sau kiểm toán và giải trình về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2023 chênh lệch hơn 10% so với năm 2022!
CMP Công bố thông tin BCTC năm 2023 sau kiểm toán, giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2023 chênh lệch hơn 10% so với năm 2022 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này bị âm chỉ ...
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự Đại hội ...
Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để ĐHĐCĐ thường niên 2024
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 - Ngày chốt danh sách cổ đông (Ngày đăng ký ...
CMP công bố thông tin BCTC quý 4 2023 và giải trình về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin BCTC quý 4/2023 và giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN quý 3/2023 của Công ty biến động chênh lệch giảm lỗ hơn 10% so với cùng ...
Quảng cáo
Video Xem thêm