In trang

Quan hệ hợp tác
Cập nhật lúc : 09:38 18/03/2019

Được thành lập từ ngày 19/05/2003, đến nay cảng Chân Mây đã tham gia các tổ chức, hiệp hội trong ngành hàng hải
 •  Cảng Chân Mây là thành viên chính thức thứ 41 của Hiệp hội Cảng biển Việt Nam (Vietnam Seaport Association - VPA) từ năm 2003. Cảng Chân Mây là đơn vị đăng cai Hội nghị thường niên lần thứ 5 vào tháng 06/2006.
 • Tham gia các công ước quốc tế về Bộ luật An ninh Cảng biển (ISPS), Bộ luật chống ô nhiễm hàng hải (MARPOL 73/78)...v.v.
 •  Là cảng kết nghĩa với cảng Sài Gòn, có mối liên kết hiệu quả trong việc trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao cho Cảng Chân Mây.
 Ngoài ra, Cảng Chân Mây có các mối quan hệ làm ăn, hợp tác tốt đẹp với nhiều đối tác khắp cả nước (đặc biệt là khu vực Miền trung) và Quốc tế. Trong chiến lược phát triển lâu dài, Cảng Chân Mây sẽ hướng đến các doanh nghiệp và các nhà đầu tư triển vọng trong và ngoài nước bằng các chính sách ưu đãi và chủ trương nâng cao chất lượng dịch vụ. 
Một số hình ảnh về Hội nghị thường niên lần thứ 5 tại Huế, tháng 06-2006