Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • ĐÔNG BẮC 22 - 08
  15:00 - 02/10/2023 06:00 - 05/10/2023
  Tàu hàng; Bến số 1
 • MINH TIẾN 26
  16:00 - 04/10/2023 07:00 - 06/10/2023
  Tàu hàng; Bến số 2
 • HÀ DƯƠNG 68
  06:15 - 04/10/2023 06:00 - 06/10/2023
  Tàu hàng; Bến số 1
 • LA 07111
  06:00 - 04/10/2023 06:00 - 05/10/2023
  Tàu hàng; Bến số 1

Biểu giá

Cập nhật lúc : 00:00 18/03/2019

BIỂU GIÁ DỊCH VỤ CẢNG BIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

STT Nội dung Ghi chú
1 Biểu giá áp dụng cho các chủ hàng và chủ tàu vận tải nội địa Ban hành kèm theo QĐ số: 496/QĐ-KDCM ngày 22/12/2022
2 Biểu giá áp dụng cho các chủ hàng và chủ tàu vận tải quốc tế Ban hành kèm theo QĐ số: 495/QĐ-KDCM ngày 22/12/2022

" Tỷ giá chuyển đổi đồng đô la Mỹ sang đồng Việt Nam quy đổi theo quy định Nhà nước tại thời điểm thanh toán".

 

Thông báo tăng giá dịch vụ: 

Thông báo số 105/TB-CM V/v tăng giá dịch vụ xếp dỡ

Thông báo số 106/TB-Cm V/v tăng giá dịch vụ lai dắt

Thông báo số 107/TB-Cm V/v tăng giá dịch vụ xe ủi san nén hầm hàng

 

Số lượt xem : 15664

Quảng cáo
Video Xem thêm