Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • KHÁNH LINH 25
  16:00 - 02/12/2023 06:00 - 04/12/2023
  Tàu hàng; Bến số 2
 • VOSCO SKY
  18:00 - 03/12/2023 20:00 - 07/12/2023
  Tàu hàng; Bến số 1
 • ĐÔNG BẮC 22-05
  23:00 - 03/12/2023 07:00 - 06/12/2023
  Tàu hàng; Bến số 2
 • ĐẠI TÂY DƯƠNG 36
  16:00 - 03/12/2023 12:00 - 05/12/2023
  Tàu hàng; Bến số 2
 • VIỆT HÙNG 08
  15:00 - 04/12/2023 18:00 - 05/12/2023
  Tàu hàng; Bến số 2
 • OCEANLINK NO.1
  15:00 - 04/12/2023 22:00 - 04/12/2023
  Tàu hàng; Bến số 2

Vị trí địa lý

Cập nhật lúc :

Vị trí địa lý

 • Vị trí cảng:                      16°20’00.4”N; 108°00’49.2”E

 • Vị trí đón trả hoa tiêu:     16°19’56.8”N; 108°00’38.2”E

 • Chế độ thủy triều:           Bán nhật triều không đều

 • Chênh lệch thủy triều bình quân: 0,8m

 • Cao trình đáy bến:          -12,5m (âm mười hai mét năm)

 
Bản đồ địa lý Cảng Chân Mây
 

Số lượt xem : 17312

Quảng cáo
Video Xem thêm