Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • GT DEMETER
    10:00 - 12/07/2024 07:00 - 16/07/2024
    Tàu hàng; Bến số 1
  • VIỆT THUẬN 045-01
    07:00 - 13/07/2024 17:00 - 16/07/2024
    Tàu hàng; Bến số 1

Luồng tàu

Cập nhật lúc : 03/08/2023

Luồng tàu

 

Luồng tàu:

- Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 150m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt -12,3m (âm mười hai mét ba).

Tên luồng Thông số luồng thiết kế Độ sâu
 hiện tại
Bán kính cong nhỏ nhất Số báo hiệu 
Dài
 (km)
Rộng (m) Độ sâu (m) Mái dốc Phao  Tiêu
Chân Mây 3.1           10 0
Từ phao số 0 đến phao N7 3.1 150 -12.2 1/10 -12.3      
vùng quay trở tàu trước cảng R = 235 m -12.0 1/10 -12.0      
 

 

Tải xuống: Sơ đồ tuyến luồng

Số lượt xem : 16648

Quảng cáo
Video Xem thêm