Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng

  Cầu cảng

  Cập nhật lúc : 21/08/2020

  Cầu cảng

  Cầu cảng số 1

  1. Bến phía ngoài:

  - Cỡ tàu tiếp nhận:

    + Tàu hàng: 50.000DWT (theo Công văn số 4151/CHHVN-CTHH ngày 13/10/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam).

    + Tàu khách: 225.282GRT (theo Văn bản số 4584/CHHVN-CTHH ngày 17/11/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam).

  - Chiều dài bến: 300m. Chiều dài tàu 362m.

  - Chiều rộng bến: 24m

  - Vùng quay trở tàu:

    + Độ sâu: -12m

    + Bán kính quay trở: 235m

  2. Bến phía trong:

  - Cỡ tàu tiếp nhận: 3.000DWT (theo Quyết định số 395/QĐ-CHHVN ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Cục Hàng hải Việt Nam).

  - Chiều dài bến: 120m

  - Chiều rộng bến: 24m

  - Vùng quay trở tàu:

   + Độ sâu: -6,1m

   + Bán kính quay trở: 62,5m

   

  Cầu cảng số 2

  - Bến số 2 có chiều dài 280m, đủ khả năng đón tàu hàng có trọng tải toàn phần đến 50.000DWT.

  - Hệ thống kho, đường bãi, mạng kỹ thuật, khu đậu tàu, công trình kiến trúc, thiết bị chuyên dùng và các khu phụ trợ.

  Quy mô:

  - Chiều dài bến cập tàu: 225m

  - Chiều rộng bến cập tàu: 32,5m

  - Trụ neo tàu: 01 cái

  - Bãi hàng: 4,5ha

  - Kho hàng: 2.000m2

  Luồng tàu:

  - Chiều rộng: 150m

  - Cao độ đáy: -12,3m

  Khu quay trở tàu:

  - Đường kính: 340m

  - Cao độ đáy: -13,5m

  Khu đậu tàu:

  - Chiều dài: 260m

  - Chiều rộng: 100m

  - Cao độ đáy: -14,0m

  Số lượt xem : 13276

  Quảng cáo
  Video Xem thêm