Tiếng Việt   English

Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • SIAM OCEAN
  08:00 - 15/06/2018 15:00 - 19/06/2018
  Tàu hàng; Bến số 1
 • ĐẠI LỤC 18
  21:30 - 17/06/2018 07:00 - 20/06/2018
  Tàu hàng; Bến số 1
 • HÙNG KHÁNH 89
  14:00 - 19/06/2018 17:00 - 21/06/2018
  Tàu hàng; Bến số 1
 • HẠ LONG 09
  16:30 - 19/06/2018 08:00 - 21/06/2018
  Tàu hàng; Bến số 1
Đấu giá cổ phầnEmail nội bộLịch tàu dự kiếnQuy trình khai thác tàuFESTIVAL HUẾ 2018

Hội nghị Người lao động năm 2017 của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây

Đăng ngày 14/02/2017

 

Sáng ngày 14/02/2017, tại Hội trường Cảng Chân Mây đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2017.

Về dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Sự - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty; đồng chí Cao Thành Đồng - Thành viên Hội đồng thành viên, Quyền Tổng Giám đốc Tổng Công ty; đồng chí Trần Bá Thành - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam; đồng chí Lê Văn Tuệ - Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, Công nghiệp Tỉnh, cùng sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo Công ty, các đồng chí lãnh đạo các phòng, đội, xí nghiệp và gần 100 CBCNV - người lao động xuất sắc được bầu từ các đơn vị trong toàn Công ty.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2017, Báo cáo kiểm điểm thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017, Báo cáo đánh giá việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động và tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, Báo cáo công khai tài chính, Báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2016, Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2016 và phát động thi đua năm 2017.

 

 

 

Trên cơ sở các báo cáo đã được trình bày, đại diện các phòng, đội, xí nghiệp đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực đến hoạt động của đơn vị. Đoàn Chủ tịch đã giải đáp thỏa đáng những thắc mắc, kiến nghị được nêu ra tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Sự ghi nhận và biểu dương các kết quả của Công ty đã đạt được, đồng thời đề nghị Công ty quan tâm hơn nữa về đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao năng lực SXKD để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. Cũng tại Hội nghị, đồng chí đề nghị Công ty phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, cùng với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thay mặt Lãnh đạo và CBCNV - Người lao động, đồng chí Dương Bá Hòa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và cam kết sẽ tổ chức thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty.

Ban Thư ký đã trình bày Dự thảo Nghị quyết trước Hội nghị và được 100% CBCNV - Người lao động nhất trí thông qua.

Qua hơn 3 tiếng đồng hồ làm việc nghiêm túc, Hội nghị Người lao động Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây năm 2017 đã thành công tốt đẹp.

Quảng cáo
Video hoạt động Xem thêm clip