Tiếng Việt   English

Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • SIAM OCEAN
  08:00 - 15/06/2018 15:00 - 19/06/2018
  Tàu hàng; Bến số 1
 • ĐẠI LỤC 18
  21:30 - 17/06/2018 07:00 - 20/06/2018
  Tàu hàng; Bến số 1
 • HÙNG KHÁNH 89
  14:00 - 19/06/2018 17:00 - 21/06/2018
  Tàu hàng; Bến số 1
 • HẠ LONG 09
  16:30 - 19/06/2018 08:00 - 21/06/2018
  Tàu hàng; Bến số 1
Đấu giá cổ phầnEmail nội bộLịch tàu dự kiếnQuy trình khai thác tàuFESTIVAL HUẾ 2018

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

Đăng ngày 20/01/2017

 

Sáng ngày 20/01/2017, thực hiện kế hoạch 25-KH/ĐUK ngày 14/12/2016 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và Chỉ thị số 08-CT/ĐU ngày 11/01/2017 của Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Dương Bá Hòa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, đồng chí Huỳnh Văn Toàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cùng toàn thể đảng viên và cán bộ chủ chốt trong Công ty.

Theo sự phân công của Đảng ủy, đồng chí Trần Văn Phong – Phó Bí thư Đảng ủy Công ty đã triển khai quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

(Đồng chí Trần Văn Phong – Phó Bí thư Đảng ủy Công ty)

Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Dương Bá Hòa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT đã triển khai quán triệt Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

(Đồng chí Dương Bá Hòa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT)

Theo sự phân công của Đảng ủy, đồng chí Lê Chí Phai - Đảng ủy viên, Thành viên HĐQT triển khai quán triệt Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

(Đồng chí Lê Chí Phai - Đảng ủy viên, Thành viên HĐQT)

Tiếp tục chương trình, đồng chí Dương Bá Hòa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT đã triển khai quán triệt Kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và phát biểu bế mạc Hội nghị.

Hội nghị đã được Công ty tổ chức trong không khí trang trọng, nghiêm túc, đầy đủ các nội dung và được các đồng chí tham dự tiếp thu hiệu quả. Kết quả học tập quán triệt được thể hiện qua các bản thu hoạch nêu rõ sự nhận thức của cá nhân về nội dung cơ bản của các Nghị quyết và những ý kiến liên hệ bản thân. Qua Hội nghị, các đồng chí đảng viên và cán bộ chủ chốt của Công ty sẽ mang tinh thần Hội nghị để tiếp tục quán triệt ở đơn vị mình và triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

 

Quảng cáo
Video hoạt động Xem thêm clip