Tiếng Việt   English

Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • BRILLIANT EAGLE
    20:30 - 19/05/2019 09:00 - 24/05/2019
    Tàu hàng; Bến số 1
  • SN QUEEN
    07:15 - 20/05/2019 06:00 - 22/05/2019
    Tàu hàng; Bến số 1
Đấu giá cổ phầnEmail nội bộLịch tàu dự kiếnQuy trình khai thác tàu

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông qua các chỉ tiêu kinh doanh của năm 2018

Đăng ngày 27/04/2018

 

Chiều ngày 26/4/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây (mã CMP) tổ chức tại Hội trường Cảng Chân Mây đã biểu quyết thông qua tất cả các Tờ trình với tỷ lệ 100%.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội có ông Cao Thành Đồng - Thành viên Hội đồng thành viên - Quyền Tổng giám đốc, ông Trần Duy Đức - Trưởng ban Đổi mới Doanh nghiệp và đại diện các Ban Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy, cùng sự tham dự của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2015-2017 của Cảng Chân Mây cho thấy, năm 2017 là năm đạt được nhiều kết quả ấn tượng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đánh dấu quá trình gần 15 năm phát triển cũng như xây dựng thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước.

 

Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 với doanh thu SXKD 126 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 20,462 tỷ đồng, nộp ngân sách 7,232 tỷ đồng. Đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển, trong đó tập trung vào dự án trọng điểm Bến số 2 để khởi công trong quý II/2018; Hoàn thành dự án Nâng cấp Bến số 1 - Hạng mục bổ sung 2 trụ neo đúng tiến độ; Triển khai dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ mở rộng kho bãi Bến số 1 - Cảng Chân Mây. Bên cạnh đó, xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 làm cơ sở cho việc định hướng phát triển Cảng Chân Mây.    

Phát biểu tại Đại hội, Ông Cao Thành Đồng - Thành viên Hội đồng thành viên - Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy thay mặt lãnh đạo Tổng Công ty chúc mừng Ban lãnh đạo, CBCNV và các cổ đông đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu. Đối với nhiệm vụ năm 2018, ngoài các chỉ tiêu phát triển doanh thu, lợi nhuận, Công ty cần chuẩn bị hợp lý nguồn vốn đầu tư, phát huy hiệu quả đầu tư; nâng cao hiệu quả công tác quản trị sau cổ phần hóa; chú trọng an toàn tàu thuyền hoạt động trong cảng, an toàn vệ sinh lao động…, tiếp tục duy trì sự đoàn kết trong công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần cảng Chân Mây kết thúc thành công vào lúc 17h30 phút cùng ngày.

 

Quảng cáo
Video hoạt động Xem thêm clip