Tiếng Việt   English

Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • HÀO HƯNG 666
  19:15 - 16/04/2019 06:30 - 21/04/2019
  Tàu hàng; Bến số 1
 • PHƯƠNG NAM 68
  06:45 - 18/04/2019 09:00 - 20/04/2019
  Tàu hàng; Bến số 1
 • MAI DƯƠNG 126
  12:00 - 18/04/2019 06:00 - 20/04/2019
  Tàu hàng; Bến số 1
 • SAO MAI 36
  07:00 - 20/04/2019 09:00 - 21/04/2019
  Tàu hàng; Bến số 1
 • HOÀNG THIÊN PHÚ 88
  09:30 - 20/04/2019 06:30 - 21/04/2019
  Tàu hàng; Bến số 1
Đấu giá cổ phầnEmail nội bộLịch tàu dự kiếnQuy trình khai thác tàu

Đảng bộ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XII của Đảng

Đăng ngày 25/08/2018

 

Ngày 24/8/2018, tại Hội trường Cảng Chân Mây, Đảng bộ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII theo Kế hoạch số 40-KH/ĐU ngày 24/7/2018 của Đảng ủy Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy đến 117 đồng chí là đảng viên, lãnh đạo chủ chốt và các cảm tình Đảng trong toàn Công ty và Đảng bộ Công nghiệp tàu thủy Đà Nẵng.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Hữu Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, Báo cáo viên Tỉnh ủy đã trực tiếp truyền đạt khái quát những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) và 3 Nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Các Nghị quyết này là cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của mỗi đảng viên, CNV-người lao động.

Đồng chí Dương Bá Hòa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty triển khai Chương trình hành động số 30-CTr/ĐU ngày 20/8/2018 của Đảng ủy Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về thực hiện các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 7, BCHTW Đảng khóa XII.

Phát biểu bế mạc tại Hội nghị, đồng chí Dương Bá Hòa yêu cầu mỗi đảng viên, các đồng chí là cảm tình đảng quán triệt các nội dung chính của 3 Nghị quyết. Từ đó, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi phòng, đội, xí nghiệp sớm triển khai đưa các nội dung của 3 Nghị quyết đi vào đời sống thông qua công tác tham mưu, xây dựng chính sách pháp luật.

Sau Hội nghị, các đảng viên và các cán bộ chủ chốt sẽ viết bài thu hoạch, nêu rõ những kiến thức tiếp thu được, đề ra giải pháp vận dụng trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Quảng cáo
Video hoạt động Xem thêm clip