Tiếng Việt   English

Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • HOÀNG THIÊN PHÚ 88
    15:00 - 18/03/2019 20:00 - 23/03/2019
    Tàu hàng; Bến số 1
  • QUEEN VICTORIA
    06:30 - 21/03/2019 18:00 - 21/03/2019
    Tàu du lịch; Bến số 1
Đấu giá cổ phầnEmail nội bộLịch tàu dự kiếnQuy trình khai thác tàu

Đảng bộ Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XII

Đăng ngày 07/02/2018

 

Chiều ngày 02/02/2018, tại Hội trường Cảng Chân Mây, Đảng bộ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XII đến toàn thể đảng viên, cán bộ chủ chốt và toàn thể các cảm tình Đảng trong Công ty

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Hữu Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế , Báo cáo viên Tỉnh ủy đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) theo đề cương của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW.

Đồng chí Lê Hữu Hùng giới thiệu về một số điểm mới của bốn Nghị quyết tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới.

Đồng chí Dương Bá Hòa - Bí thư Đảng ủy Công ty triển khai Chương trình hành động số 01-CTr/ĐU ngày 08/01/2018 của Đảng ủy Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Đồng chí Trần Văn Phong - Đảng ủy viên Công ty triển khai Chương trình hành động số 02-CTr/ĐU ngày 08/01/2018 của Đảng ủy Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW.  

Phát biểu bế mạc tại Hội nghị, đồng chí Dương Bá Hòa - Bí thư Đảng ủy Công ty đã nhấn mạnh việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là nội dung quan trọng với các đảng viên, cán bộ chủ chốt và các đồng chí là cảm tình đảng trong Công ty. Do đó, mỗi đồng chí cần xác định được trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Luôn học tập đổi mới theo đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước; Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác, góp phần tích cực vào sự nghiệp tổ chức xây dựng Đảng; Tự học và trau dồi kiến thức kĩ năng nghiệp vụ chuyên môn; Chấp hành tốt chính sách, pháp luật, chủ trương của Đảng về công tác dân số trong tình hình mới; Chấp hành việc phân công, điều động công tác khi sắp xếp tổ chức, bộ máy theo các nội dung của Nghị quyết 18-NQ/TW.

Sau Hội nghị các đồng chí đảng viên và cán bộ chủ chốt viết bài thu hoạch,  đồng chí Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch HĐQT Công ty và đồng chí Tổng Giám đốc Công ty có Chương trình hành động thực hiện tinh thần của các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ VI BCHTW khóa XII.

Quảng cáo
Video hoạt động Xem thêm clip