Tiếng Việt   English

Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • HOÀNG PHƯƠNG 25
    07:45 - 20/01/2018 11:00 - 22/01/2018
    Tàu hàng; Bến số 1
Đấu giá cổ phầnEmail nội bộLịch tàu dự kiếnQuy trình khai thác tàu

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Đăng ngày 04/04/2017

 

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT về việc Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

 

- Toàn văn thông báo Tải về

- Nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên Tải vê

- Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2017 Tải về

Quảng cáo
Video hoạt động Xem thêm clip