Tiếng Việt   English

Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • SAPPHIRE PRINCESS
    12:00 - 17/11/2017 19:00 - 18/11/2017
    Tàu du lịch; Bến số 1
  • HẢI ĐĂNG
    07:00 - 17/11/2017 22:00 - 18/11/2017
    Tàu hàng; Bến số 1
Đấu giá cổ phầnEmail nội bộLịch tàu dự kiếnQuy trình khai thác tàu

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Đăng ngày 04/04/2017

 

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT về việc Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

 

- Toàn văn thông báo Tải về

- Nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên Tải vê

- Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2017 Tải về

Quảng cáo
Video hoạt động Xem thêm clip