Tiếng Việt   English

Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • TEAM CHALLENGE
    07:00 - 16/09/2017 10:00 - 21/09/2017
    Tàu hàng; Bến số 1
  • SAO MAI 36
    11:30 - 18/09/2017 15:00 - 20/09/2017
    Tàu hàng; Bến số 1
Đấu giá cổ phầnEmail nội bộLịch tàu dự kiếnQuy trình khai thác tàu

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Đăng ngày 04/04/2017

 

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT về việc Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

 

- Toàn văn thông báo Tải về

- Nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên Tải vê

- Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2017 Tải về

Quảng cáo
Video hoạt động Xem thêm clip
CÁC XÍ NGHIỆP TRỰC THUỘC