Tiếng Việt   English

Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • UNI FORTUNE
  19:00 - 15/10/2018 17:00 - 20/10/2018
  Tàu hàng; Bến số 1
 • THANH LIÊM
  23:45 - 17/10/2018 07:00 - 19/10/2018
  Tàu hàng; Bến số 1
 • SAO MAI 36
  19:30 - 17/10/2018 10:00 - 19/10/2018
  Tàu hàng; Bến số 1
Đấu giá cổ phầnEmail nội bộLịch tàu dự kiếnQuy trình khai thác tàuFESTIVAL HUẾ 2018

Nghị quyết và Quyết định của HĐQT Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Bến số 2 - Cảng Chân Mây

Đăng ngày 10/10/2017

 

Toàn văn văn bản:

53 NQ - HDQT.PDF

54 QD-HDQT.PDF

Quảng cáo
Video hoạt động Xem thêm clip