Tiếng Việt   English

Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • GLORIOUS PEONY
  15:00 - 19/07/2018 18:00 - 23/07/2018
  Tàu hàng; Bến số 1
 • HẠ LONG 18
  16:30 - 20/07/2018 09:00 - 22/07/2018
  Tàu hàng; Bến số 1
 • TÙNG LÂM 09
  17:00 - 20/07/2018 22:00 - 22/07/2018
  Tàu hàng; Bến số 1
 • DUY PHÁT 25
  11:30 - 21/07/2018 11:30 - 26/07/2018
  Tàu hàng; Bến số 1
Đấu giá cổ phầnEmail nội bộLịch tàu dự kiếnQuy trình khai thác tàuFESTIVAL HUẾ 2018

Nghị quyết và Quyết định của HĐQT Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Bến số 2 - Cảng Chân Mây

Đăng ngày 10/10/2017

 

Toàn văn văn bản:

53 NQ - HDQT.PDF

54 QD-HDQT.PDF

Quảng cáo
Video hoạt động Xem thêm clip