Tiếng Việt   English

Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • QN 6566
    07:15 - 19/03/2018 19:00 - 22/03/2018
    Tàu hàng; Bến số 1
  • HẢI ĐĂNG 09
    07:15 - 21/03/2018 13:00 - 23/03/2018
    Tàu hàng; Bến số 1
Đấu giá cổ phầnEmail nội bộLịch tàu dự kiếnQuy trình khai thác tàu

Nghị quyết và Quyết định của HĐQT Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Bến số 2 - Cảng Chân Mây

Đăng ngày 10/10/2017

 

Toàn văn văn bản:

53 NQ - HDQT.PDF

54 QD-HDQT.PDF

Quảng cáo
Video hoạt động Xem thêm clip