Tiếng Việt   English

Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • SIAM OCEAN
  08:00 - 15/06/2018 15:00 - 19/06/2018
  Tàu hàng; Bến số 1
 • ĐẠI LỤC 18
  21:30 - 17/06/2018 07:00 - 20/06/2018
  Tàu hàng; Bến số 1
 • HÙNG KHÁNH 89
  14:00 - 19/06/2018 17:00 - 21/06/2018
  Tàu hàng; Bến số 1
 • HẠ LONG 09
  16:30 - 19/06/2018 08:00 - 21/06/2018
  Tàu hàng; Bến số 1
Đấu giá cổ phầnEmail nội bộLịch tàu dự kiếnQuy trình khai thác tàuFESTIVAL HUẾ 2018

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc HNX chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của CMP (theo Quyết định số 963/QĐ-SGDHN ngày 28/11/2017

Đăng ngày 29/11/2017

 

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc HNX chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của CMP, cụ thể như sau:
-   Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung: 1.543.115 cổ phiếu (Một triệu năm trăm bốn mươi ba nghìn một trăm mười lăm cổ phiếu);
-   Giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung: 15.431.150.000 đồng (Mười lăm tỷ bốn trăm ba mươi mốt triệu một trăm mười lăm nghìn đồng)
 
Toàn văn văn bản: Tải xuống
Quảng cáo
Video hoạt động Xem thêm clip