Tiếng Việt   English

Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • HOÀNG THIÊN PHÚ 88
    15:00 - 18/03/2019 20:00 - 23/03/2019
    Tàu hàng; Bến số 1
  • QUEEN VICTORIA
    06:30 - 21/03/2019 18:00 - 21/03/2019
    Tàu du lịch; Bến số 1
Đấu giá cổ phầnEmail nội bộLịch tàu dự kiếnQuy trình khai thác tàu

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc HNX chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của CMP (theo Quyết định số 963/QĐ-SGDHN ngày 28/11/2017

Đăng ngày 29/11/2017

 

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc HNX chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của CMP, cụ thể như sau:
-   Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung: 1.543.115 cổ phiếu (Một triệu năm trăm bốn mươi ba nghìn một trăm mười lăm cổ phiếu);
-   Giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung: 15.431.150.000 đồng (Mười lăm tỷ bốn trăm ba mươi mốt triệu một trăm mười lăm nghìn đồng)
 
Toàn văn văn bản: Tải xuống
Quảng cáo
Video hoạt động Xem thêm clip