Tiếng Việt   English

Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • GLORIOUS PEONY
  15:00 - 19/07/2018 18:00 - 23/07/2018
  Tàu hàng; Bến số 1
 • HẠ LONG 18
  16:30 - 20/07/2018 09:00 - 22/07/2018
  Tàu hàng; Bến số 1
 • TÙNG LÂM 09
  17:00 - 20/07/2018 22:00 - 22/07/2018
  Tàu hàng; Bến số 1
 • DUY PHÁT 25
  11:30 - 21/07/2018 11:30 - 26/07/2018
  Tàu hàng; Bến số 1
Đấu giá cổ phầnEmail nội bộLịch tàu dự kiếnQuy trình khai thác tàuFESTIVAL HUẾ 2018

Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

Đăng ngày 20/04/2017

 

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT về việc thay đổi nhân sự", chia ra bao gồm các nội dung sau (phân ra từng mục trong cùng):

1. CBTT về việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây; Tải xuống
2. Biên bản họp và Quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát; Tải xuống
3. Biên bản họp, Nghị quyết và Quyết định bổ nhiệm Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng; Tải xuống
4. Cung cấp thông tin về các thành viên được bổ nhiệm; Tải xuống

Quảng cáo
Video hoạt động Xem thêm clip