Tiếng Việt   English

Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • HOÀNG PHƯƠNG 25
    07:45 - 20/01/2018 11:00 - 22/01/2018
    Tàu hàng; Bến số 1
Đấu giá cổ phầnEmail nội bộLịch tàu dự kiếnQuy trình khai thác tàu

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Đăng ngày 20/04/2017

 

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT về Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017", chia ra bao gồm các nội dung sau (phân ra từng mục):

Toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: Tải xuống
Toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:
Tải xuống
Các nội dung báo cáo trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: Tải xuống
Các tờ trình trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: Tải xuống
Các nội dung bổ sung, sửa đổi trong Điều lệ: Tải xuống

Quảng cáo
Video hoạt động Xem thêm clip