Tiếng Việt   English

Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • UNI FORTUNE
  19:00 - 15/10/2018 17:00 - 20/10/2018
  Tàu hàng; Bến số 1
 • THANH LIÊM
  23:45 - 17/10/2018 07:00 - 19/10/2018
  Tàu hàng; Bến số 1
 • SAO MAI 36
  19:30 - 17/10/2018 10:00 - 19/10/2018
  Tàu hàng; Bến số 1
Đấu giá cổ phầnEmail nội bộLịch tàu dự kiếnQuy trình khai thác tàuFESTIVAL HUẾ 2018

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Đăng ngày 20/04/2017

 

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT về Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017", chia ra bao gồm các nội dung sau (phân ra từng mục):

Toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: Tải xuống
Toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:
Tải xuống
Các nội dung báo cáo trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: Tải xuống
Các tờ trình trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: Tải xuống
Các nội dung bổ sung, sửa đổi trong Điều lệ: Tải xuống

Quảng cáo
Video hoạt động Xem thêm clip