Tiếng Việt   English

Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • HẢI TRƯỜNG 36
    08:15 - 20/05/2018 16:00 - 23/05/2018
    Tàu hàng; Bến số 1
  • HẠ LONG 08
    06:30 - 22/05/2018 14:00 - 24/05/2018
    Tàu hàng; Bến số 1
Đấu giá cổ phầnEmail nội bộLịch tàu dự kiếnQuy trình khai thác tàuFESTIVAL HUẾ 2018

Về việc thi công bến số 3 cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế

Đăng ngày 27/06/2016

 

HUE - 16 - 2016

Vùng biển         : Thừa Thiên - Huế

Tên luồng         : Chân Mây

Căn cứ văn bản đề nghị thông báo hàng hải số 14.6/2016/CtyHH.H ngày 14/6/2016 của Công ty TNHH MTV Hào Hưng Huế; Quyết định số 310/QĐ-CVHHTTH ngày 21/3/2016 của Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế về việc Phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn hàng hải công trình xây dựng bến số 3.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về việc thi công bến số 3 cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế như sau:

1. Khu vực thi công

Khu vực thi công được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

M1

 16°19'44.5"

 108°00'58.9"

 16°19'40.8"

 108°01'05.5"

C

 16°19'44.4"

 108°01'11.6"

 16°19'40.8"

 108°01'18.2"

D

 16°19'35.7"

 108°01'11.6"

 16°19'32.0"

 108°01'18.2"

M2

 16°19'35.7"

 108°00'58.9"

 16°19'32.0"

 108°01'05.5"

 

2. Thiết lập phao báo hiệu khu vực thi công

Thiết lập mới 02 phao báo hiệu P1, P2 khống chế khu vực thi công như sau:

- Tọa độ địa lý:

Tên phao

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

P1

 16°19'45.2"

 108°00'58.2"

 16°19'41.5"

 108°01'04.8"

P2

 16°19'35.1"

 108°00'58.2"

 16°19'31.4"

 108°01'04.8"

 

- Tác dụng: Báo hiệu khống chế khu vực thi công bến số 3 cảng Chân Mây;

- Hình dạng: Hình tháp lưới;

- Màu sắc: Toàn thân màu vàng;

- Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;

- Số hiệu: Chữ số “P1, P2” màu đỏ;

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 10 giây;

- Chiều cao toàn bộ: 3,5 m tính đến mặt nước;

- Chiều cao tâm sáng: 2,6m tính đến mặt nước;

- Phạm vi chiếu sáng: 360°;

- Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

3. Thời gian thi công

Dự kiến từ ngày 15/6/2016 đến hết năm 2018.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Chân Mây chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

Quảng cáo
Video hoạt động Xem thêm clip