Tiếng Việt   English

Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • HẢI TRƯỜNG 36
    08:15 - 20/05/2018 16:00 - 23/05/2018
    Tàu hàng; Bến số 1
  • HẠ LONG 08
    06:30 - 22/05/2018 14:00 - 24/05/2018
    Tàu hàng; Bến số 1
Đấu giá cổ phầnEmail nội bộLịch tàu dự kiếnQuy trình khai thác tàuFESTIVAL HUẾ 2018

Về việc phục hồi hoạt động phao TĐ báo hiệu vị trí tàu đắm tại vùng biển Chân Mây - Thừa Thiên Huế

Đăng ngày 01/04/2016

 

HUE - 10 - 2016

Vùng biển

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý:

: Thừa Thiên Huế

: Phao TĐ

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°21'37.7"

 108°02'31.9"

 16°21'34.0"

 108°02'38.5"

 

      Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ và Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc thả lại phao TĐ tại vùng biển Chân Mây;

      Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao TĐ báo hiệu vị trí tàu đắm tại vùng biển Chân Mây - Thừa Thiên Huế đã được phục hồi hoạt động theo các đặc tính đã thông báo hàng hải.

      Thông báo hàng hải số 70/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 14/3/2016 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

Theo http://vms-north.vn/

Quảng cáo
Video hoạt động Xem thêm clip