Tiếng Việt   English

Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • HẢI TRƯỜNG 36
    08:15 - 20/05/2018 16:00 - 23/05/2018
    Tàu hàng; Bến số 1
  • HẠ LONG 08
    06:30 - 22/05/2018 14:00 - 24/05/2018
    Tàu hàng; Bến số 1
Đấu giá cổ phầnEmail nội bộLịch tàu dự kiếnQuy trình khai thác tàuFESTIVAL HUẾ 2018

Về việc phục hồi hoạt động phao 0 luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế

Đăng ngày 04/04/2017

 

HUE - 06 - 2017

Vùng biển         : Thừa Thiên - Huế

Tên luồng          : Chân  Mây

Tên báo hiệu     : Phao 0

Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°21'18.9"

108°00'05.6"

16°21'15.3"

108°00'12.4"

 

    Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ và Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc thả lại phao 0 luồng Chân Mây - Thừa Thiên Huế.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao 0 luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Thông báo hàng hải số 73/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 28/3/2017 của Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

Quảng cáo
Video hoạt động Xem thêm clip