Tiếng Việt   English

Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • SAPPHIRE PRINCESS
    12:00 - 17/11/2017 19:00 - 18/11/2017
    Tàu du lịch; Bến số 1
  • HẢI ĐĂNG
    07:00 - 17/11/2017 22:00 - 18/11/2017
    Tàu hàng; Bến số 1
Đấu giá cổ phầnEmail nội bộLịch tàu dự kiếnQuy trình khai thác tàu

Về thông số kỹ thuật vùng đậu tàu và vùng quay tàu phía Đông cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế

Đăng ngày 28/03/2017

 

HUE - 04- 2017

Vùng biển             : Thừa Thiên - Huế

Tên luồng             : Luồng hàng hải Chân Mây

    Căn cứ công văn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 94/CV-CM ngày 27/3/2017 của Công ty cổ phần cảng Chân Mây; Bình đồ độ sâu, rà quét mặt đáy vùng đậu tàu và vùng quay tàu phía Đông cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 27/3/2017.

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Thông số kỹ thuật vùng đậu tàu và vùng quay tàu  phía Đông cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế (độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 KHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

1. Vùng đậu tàu

    Trong phạm vi vùng đậu tàu thiết kế được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WSG-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

16°19'54.9"

108°00'56.7"

16°19'51.2"

108°01'03.3"

B

16°19'58.2"

108°00'56.7"

16°19'54.5"

108°01'03.3"

C

16°19'58.2"

108°00'58.0"

16°19'54.5"

108°01'04.6"

D

16°19'54.9"

108°00'58.0"

16°19'51.2"

108°01'04.6"

 

độ sâu đạt: -6,2 (âm sáu mét hai).

2. Vùng quay tàu

Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế được giới hạn bởi đường tròn bán kính 120m, tâm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WSG-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

O2

16°19'48.9"

108°00'55.3"

16°19'45.2"

108°01'01.9"

 

độ sâu đạt: -5,5 (âm năm mét rưỡi).

          Lưu ý: Dải cạn nằm phía Đông vùng quay tàu dài khoảng 80m có độ sâu hạn chế -5,4m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng quay tàu khoảng 10m.

Quảng cáo
Video hoạt động Xem thêm clip