Tiếng Việt   English

Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Đấu giá cổ phầnEmail nội bộLịch tàu dự kiếnQuy trình khai thác tàu

Về thông số kỹ thuật vùng đậu tàu phía Đông cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế

Đăng ngày 03/10/2016

 

HUE - 21- 2016

Vùng biển             : Thừa Thiên - Huế

Tên luồng             : Luồng hàng hải Chân Mây

      Căn cứ công văn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 373/CV-CM ngày 27/9/2016 của Công ty cổ phần cảng Chân Mây; Bình đồ độ sâu vùng đậu tàu phía Đông cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 26/9/2016.

      Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Thông số kỹ thuật vùng đậu tàu phía Đông cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế như sau:

      Trong phạm vi vùng đậu tàu được thiết kế giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WSG-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

16°19'54.9"

108°00'56.7"

16°19'51.2"

108°01'03.3"

B

16°19'58.2"

108°00'56.7"

16°19'54.5"

108°01'03.3"

C

16°19'58.2"

108°00'58.0"

16°19'54.5"

108°01'04.6"

D

16°19'54.9"

108°00'58.0"

16°19'51.2"

108°01'04.6"

 

Độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 KHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" đạt: -6,1 (âm sáu mét mốt).

Quảng cáo
Video hoạt động Xem thêm clip