Tiếng Việt   English

Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • GLORIOUS PEONY
  15:00 - 19/07/2018 18:00 - 23/07/2018
  Tàu hàng; Bến số 1
 • HẠ LONG 18
  16:30 - 20/07/2018 09:00 - 22/07/2018
  Tàu hàng; Bến số 1
 • TÙNG LÂM 09
  17:00 - 20/07/2018 22:00 - 22/07/2018
  Tàu hàng; Bến số 1
 • DUY PHÁT 25
  11:30 - 21/07/2018 11:30 - 26/07/2018
  Tàu hàng; Bến số 1
Đấu giá cổ phầnEmail nội bộLịch tàu dự kiếnQuy trình khai thác tàuFESTIVAL HUẾ 2018

Kế hoạch tàu vào cảng

TUỲ CHỌN HIỂN THỊ DANH SÁCH - KẾ HOẠCH TÀU VÀO CẢNG

Xem theo ngày từ:     đến     

Xem theo tên tàu:    

Danh sách tàu: Kế hoạch tàu vào cảng

Tên tàu LOA GRT Thời gian Vị trí Loại tàu
CậpRời
VOYAGER OF THE SEAS 311138194 07:00 - 03/08/201818:00 - 03/08/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
VOYAGER OF THE SEAS 311138194 07:00 - 26/08/201816:00 - 26/08/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
COSTA ATLANTICA 292,585619 12:00 - 28/08/201821:00 - 28/08/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
OVATION OF THE SEAS 348168666 07:00 - 15/10/201816:00 - 15/10/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
DIAMOND PRINCESS 288115875 07:00 - 22/10/201816:00 - 22/10/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
CORAL PRINCESS 29491627 09:00 - 26/10/201820:00 - 26/10/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
COSTA ATLANTICA 292.585619 10:00 - 09/11/201818:00 - 09/11/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
SILVER MUSE 21340700 07:00 - 14/11/201818:00 - 14/11/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
SILVER SHADOW 18628258 09:00 - 17/11/201823:30 - 17/11/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 08:00 - 29/11/201819:00 - 29/11/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
SILVER SHADOW 18628258 08:00 - 14/12/201814:00 - 15/12/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 07:00 - 17/12/201818:00 - 17/12/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 08:00 - 27/12/201819:00 - 27/12/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
EUROPA 2 225.3842830 15:30 - 29/12/201818:30 - 29/12/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
Quảng cáo
Video hoạt động Xem thêm clip