Tiếng Việt   English

Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • BRILLIANT EAGLE
    17:00 - 19/02/2018 07:00 - 23/02/2018
    Tàu hàng; Bến số 1
Đấu giá cổ phầnEmail nội bộLịch tàu dự kiếnQuy trình khai thác tàu

Kế hoạch tàu vào cảng

TUỲ CHỌN HIỂN THỊ DANH SÁCH - KẾ HOẠCH TÀU VÀO CẢNG

Xem theo ngày từ:     đến     

Xem theo tên tàu:    

Danh sách tàu: Kế hoạch tàu vào cảng

Tên tàu LOA GRT Thời gian Vị trí Loại tàu
CậpRời
NAUTICA 180.530277 07:00 - 25/02/201818:00 - 25/02/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 07:00 - 26/02/201816:00 - 26/02/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
SILVER SHADOW 18628258 07:00 - 27/02/201818:00 - 27/02/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
COSTA ATLANTICA 292.585619 07:00 - 01/03/201818:00 - 01/03/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 10:00 - 08/03/201819:00 - 08/03/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
COSTA ATLANTICA 292.585619 07:00 - 15/03/201818:00 - 15/03/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
NORWEGIAN JEWEL 29493502 08:00 - 18/03/201817:00 - 18/03/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
CRYTAL SERENITY 25068870 09:00 - 20/03/201821:30 - 20/03/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
COLUMBUS 245.663258 07:00 - 23/03/201818:00 - 23/03/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
SILVER WHISPER 18628,258 08:00 - 25/03/201818:00 - 25/03/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
COSTA ATLANTICA 292.585619 07:00 - 29/03/201818:00 - 29/03/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
SILVER SHADOW 18628,258 07:00 - 30/03/201818:00 - 30/03/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
EUROPA 2 225.3842830 15:30 - 03/04/201818:30 - 03/04/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
NAUTICA 180.530277 10:00 - 05/04/201821:00 - 05/04/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
SEVEN SEAS VOYAGER 20741500 08:00 - 12/04/201814:00 - 13/04/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
OVATION OF THE SEAS 348168666 07:00 - 18/04/201818:00 - 18/04/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
COSTA VENEZIA 323.30133500 08:00 - 21/04/201820:00 - 21/04/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
SILVER SHADOW 18628258 08:00 - 23/04/201819:00 - 23/04/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
COSTA ATLANTICA 292.585619 07:00 - 26/04/201818:00 - 26/04/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
OVATION OF THE SEAS 348168666 07:00 - 08/05/201816:00 - 08/05/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
COSTA ATLANTICA 292.585619 07:00 - 17/05/201818:00 - 17/05/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
OVATION OF THE SEAS 348168666 07:00 - 29/05/201816:00 - 29/05/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
COSTA ATLANTICA 292.585619 07:00 - 31/05/201818:00 - 31/05/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
COSTA ATLANTICA 292.585619 07:00 - 31/05/201818:00 - 31/05/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
OVATION OF THE SEAS 348168666 07:00 - 13/06/201818:00 - 13/06/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
COSTA ATLANTICA 292.585619 07:00 - 14/06/201818:00 - 14/06/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
COSTA ATLANTICA 292.585619 07:00 - 28/06/201818:00 - 28/06/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
VOYAGER OF THE SEAS 311138194 10:00 - 07/07/201819:00 - 07/07/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
COSTA ATLANTICA 292.585619 07:00 - 12/07/201818:00 - 12/07/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
VOYAGER OF THE SEAS 311138194 07:00 - 16/07/201818:00 - 16/07/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
COSTA ATLANTICA 292.585619 07:00 - 21/07/201818:00 - 21/07/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
COSTA ATLANTICA 292.585619 07:00 - 26/07/201818:00 - 26/07/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
VOYAGER OF THE SEAS 311138194 07:00 - 03/08/201818:00 - 03/08/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
COSTA ATLANTICA 292.585619 07:00 - 09/08/201818:00 - 09/08/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
COSTA ATLANTICA 292.585619 07:00 - 23/08/201818:00 - 23/08/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
VOYAGER OF THE SEAS 311138194 07:00 - 26/08/201816:00 - 26/08/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
COSTA ATLANTICA 292.585619 07:00 - 06/09/201818:00 - 06/09/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
COSTA ATLANTICA 292.585619 07:00 - 20/09/201818:00 - 20/09/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
COSTA ATLANTICA 292.585619 07:00 - 04/10/201818:00 - 04/10/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
CORAL PRINCESS 29491627 09:00 - 26/10/201820:00 - 26/10/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
SKYSEA GOLDEN ERA 248.5272458 11:00 - 04/11/201820:00 - 04/11/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
SILVER MUSE 21340700 07:00 - 14/11/201818:00 - 14/11/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
SILVER SHADOW 18628258 09:00 - 17/11/201823:30 - 17/11/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 08:00 - 29/11/201819:00 - 29/11/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
SILVER SHADOW 18628258 08:00 - 14/12/201814:00 - 15/12/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 07:00 - 17/12/201818:00 - 17/12/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 08:00 - 27/12/201819:00 - 27/12/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
EUROPA 2 225.3842830 15:30 - 29/12/201818:30 - 29/12/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
Quảng cáo
Video hoạt động Xem thêm clip