Tiếng Việt   English

Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • GLORIOUS MAPLE
    08:30 - 19/11/2018 07:00 - 23/11/2018
    Tàu hàng; Bến số 1
Đấu giá cổ phầnEmail nội bộLịch tàu dự kiếnQuy trình khai thác tàuFESTIVAL HUẾ 2018

Kế hoạch tàu vào cảng

TUỲ CHỌN HIỂN THỊ DANH SÁCH - KẾ HOẠCH TÀU VÀO CẢNG

Xem theo ngày từ:     đến     

Xem theo tên tàu:    

Danh sách tàu: Kế hoạch tàu vào cảng

Tên tàu LOA GRT Thời gian Vị trí Loại tàu
CậpRời
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 08:00 - 29/11/201819:00 - 29/11/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
NOWEGIAN JOY 333.46167725 06:00 - 08/12/201818:00 - 08/12/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
SILVER SHADOW 18628258 08:00 - 14/12/201814:00 - 15/12/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 07:00 - 17/12/201818:00 - 17/12/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 08:00 - 27/12/201819:00 - 27/12/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
EUROPA 2 225.3842830 15:30 - 29/12/201818:30 - 29/12/2018 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
Quảng cáo
Video hoạt động Xem thêm clip