Tiếng Việt   English

Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • NAM VIỆT 18
    17:30 - 19/11/2017 10:00 - 23/11/2017
    Tàu hàng; Bến số 1
Đấu giá cổ phầnEmail nội bộLịch tàu dự kiếnQuy trình khai thác tàu

Kế hoạch tàu vào cảng

TUỲ CHỌN HIỂN THỊ DANH SÁCH - KẾ HOẠCH TÀU VÀO CẢNG

Xem theo ngày từ:     đến     

Xem theo tên tàu:    

Danh sách tàu: Kế hoạch tàu vào cảng

Tên tàu LOA GRT Thời gian Vị trí Loại tàu
CậpRời
SKYSEA GOLDEN ERA 248.5272458 08:00 - 29/11/201718:00 - 29/11/2017 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 07:00 - 30/11/201718:00 - 30/11/2017 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
SKYSEA GOLDEN ERA 248.5272458 08:00 - 07/12/201718:00 - 07/12/2017 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 07:00 - 19/12/201718:00 - 19/12/2017 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
SKYSEA GOLDEN ERA 248.5272458 08:00 - 27/12/201718:00 - 27/12/2017 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 10:00 - 28/12/201719:00 - 28/12/2017 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
Quảng cáo
Video hoạt động Xem thêm clip