Tiếng Việt   English

Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • HOÀNG THIÊN PHÚ 88
    15:00 - 18/03/2019 20:00 - 23/03/2019
    Tàu hàng; Bến số 1
  • QUEEN VICTORIA
    06:30 - 21/03/2019 18:00 - 21/03/2019
    Tàu du lịch; Bến số 1
Đấu giá cổ phầnEmail nội bộLịch tàu dự kiếnQuy trình khai thác tàu

Kế hoạch tàu vào cảng

TUỲ CHỌN HIỂN THỊ DANH SÁCH - KẾ HOẠCH TÀU VÀO CẢNG

Xem theo ngày từ:     đến     

Xem theo tên tàu:    

Danh sách tàu: Kế hoạch tàu vào cảng

Tên tàu LOA GRT Thời gian Vị trí Loại tàu
CậpRời
QUEEN VICTORIA 29490746 06:30 - 21/03/201918:00 - 21/03/2019 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
MEIN SCHIFF 3 293.3099526 07:00 - 22/03/201918:00 - 22/03/2019 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
PHƯƠNG NAM 98 79.982772 07:00 - 23/03/201911:00 - 25/03/2019 Bến số 1Tàu hàng Chi tiết
MC QUEEN 199.939907 19:00 - 26/03/201920:00 - 30/03/2019 Bến số 1Tàu hàng Chi tiết
VOYAGER OF THE SEAS 311138194 10:00 - 26/03/201920:00 - 26/03/2019 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
EUROPA 198.628890 16:00 - 01/04/201919:00 - 01/04/2019 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
PAN ORAMA II 49.95498 08:00 - 07/04/201923:00 - 07/04/2019 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
NORWEGIAN JEWEL 294.1393502 07:00 - 14/04/201917:00 - 14/04/2019 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
VIKING ORION 228.447861 08:00 - 16/04/201918:00 - 16/04/2019 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
PAN ORAMA II 49.95498 07:00 - 17/04/201923:55 - 17/04/2019 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
COSTA VENEZIA 323.6135500 08:00 - 21/04/201920:00 - 21/04/2019 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
VOYAGER OF THE SEAS 311138194 07:00 - 26/04/201917:30 - 26/04/2019 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
PAN ORAMA II 49.95498 08:00 - 03/05/201923:00 - 03/05/2019 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
CRYSTAL SYMPHONY 23851044 07:00 - 06/05/201920:00 - 06/05/2019 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
PAN ORAMA II 49.95498 07:00 - 13/05/201923:55 - 13/05/2019 Bến số 1Tàu hàng Chi tiết
VOYAGER OF THE SEAS 311138194 10:30 - 06/07/201919:00 - 06/07/2019 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
VOYAGER OF THE SEAS 311138194 07:00 - 23/07/201917:00 - 23/07/2019 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
VOYAGER OF THE SEAS 311138194 07:00 - 23/08/201917:00 - 23/08/2019 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
VOYAGER OF THE SEAS 311138194 09:00 - 06/09/201917:00 - 06/09/2019 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
QUANTUM OF THE SEAS 348168666 08:00 - 15/10/201919:00 - 15/10/2019 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
DIAMOND PRINCESS 288115875 09:00 - 21/10/201918:00 - 21/10/2019 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
LE LAPEROUSE 1319900 07:00 - 13/11/201917:00 - 13/11/2019 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
VIKING ORION 22847861 08:00 - 20/11/201918:00 - 20/11/2019 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 08:00 - 12/12/201919:00 - 12/12/2019 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
SPECTRUM OF THE SEAS 348168666 07:00 - 20/12/201917:00 - 20/12/2019 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
MEIN SCHIFF 6 295.2698811 08:00 - 21/12/201922:00 - 21/12/2019 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
NORWEGIAN JADE 29493558 06:00 - 28/12/201916:00 - 28/12/2019 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
MEIN SCHIFF 6 295.2698811 08:00 - 29/12/201920:00 - 29/12/2019 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
EUROPA 198.628890 07:00 - 30/12/201910:00 - 30/12/2019 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 07:00 - 30/12/201918:00 - 30/12/2019 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
SPECTRUM OF THE SEAS 348168666 07:00 - 31/12/201917:00 - 31/12/2019 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
Quảng cáo
Video hoạt động Xem thêm clip