Tiếng Việt   English

Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Đấu giá cổ phầnEmail nội bộLịch tàu dự kiếnQuy trình khai thác tàu

Kế hoạch tàu vào cảng

TUỲ CHỌN HIỂN THỊ DANH SÁCH - KẾ HOẠCH TÀU VÀO CẢNG

Xem theo ngày từ:     đến     

Xem theo tên tàu:    

Danh sách tàu: Kế hoạch tàu vào cảng

Tên tàu LOA GRT Thời gian Vị trí Loại tàu
CậpRời
VOYAGER OF THE SEAS 311138194 07:00 - 13/08/201717:00 - 13/08/2017 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
VOYAGER OF THE SEAS 311138194 07:00 - 29/08/201717:00 - 29/08/2017 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
VOYAGER OF THE SEAS 311138194 08:00 - 03/09/201718:00 - 03/09/2017 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
VOYAGER OF THE SEAS 311138194 07:00 - 12/09/201717:00 - 12/09/2017 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
VOYAGER OF THE SEAS 311138194 08:00 - 24/09/201722:00 - 24/09/2017 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
SILVER SHADOW 18628258 08:00 - 12/10/201719:00 - 12/10/2017 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
VOYAGER OF THE SEAS 311138194 10:00 - 14/10/201720:00 - 14/10/2017 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
OVATION OF THE SEAS 348168666 07:00 - 19/10/201716:00 - 19/10/2017 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
L' AUSTRAL 142.110944 06:00 - 24/10/201709:30 - 24/10/2017 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 09:00 - 26/10/201719:00 - 26/10/2017 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
DIAMOND PRINCESS 288115875 07:00 - 01/11/201722:00 - 01/11/2017 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 08:00 - 03/11/201719:00 - 03/11/2017 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
OVATION OF THE SEAS 348168666 07:00 - 05/11/201716:00 - 05/11/2017 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 07:00 - 16/11/201717:00 - 16/11/2017 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
SAPPHIRE PRINCESS 290116000 12:00 - 17/11/201719:00 - 18/11/2017 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 07:00 - 30/11/201718:00 - 30/11/2017 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 07:00 - 19/12/201718:00 - 19/12/2017 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 10:00 - 28/12/201719:00 - 28/12/2017 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
Quảng cáo
Video hoạt động Xem thêm clip
CÁC XÍ NGHIỆP TRỰC THUỘC