Tiếng Việt   English

Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • ORIENTAL BREEZE
    11:45 - 23/09/2017 17:00 - 29/09/2017
    Tàu hàng; Bến số 1
  • PHƯƠNG NAM 126
    07:15 - 25/09/2017 17:00 - 27/09/2017
    Tàu hàng; Bến số 1
Đấu giá cổ phầnEmail nội bộLịch tàu dự kiếnQuy trình khai thác tàu

Kế hoạch tàu vào cảng

TUỲ CHỌN HIỂN THỊ DANH SÁCH - KẾ HOẠCH TÀU VÀO CẢNG

Xem theo ngày từ:     đến     

Xem theo tên tàu:    

Danh sách tàu: Kế hoạch tàu vào cảng

Tên tàu LOA GRT Thời gian Vị trí Loại tàu
CậpRời
PRINCESS PACIFIC 29/09/2017 Bến số 1Tàu hàng Chi tiết
SILVER SHADOW 18628258 08:00 - 12/10/201719:00 - 12/10/2017 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
VOYAGER OF THE SEAS 311138194 10:00 - 14/10/201720:00 - 14/10/2017 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
OVATION OF THE SEAS 348168666 07:00 - 19/10/201716:00 - 19/10/2017 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
L' AUSTRAL 142.110944 06:00 - 24/10/201709:30 - 24/10/2017 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 09:00 - 26/10/201719:00 - 26/10/2017 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
DIAMOND PRINCESS 288115875 07:00 - 01/11/201722:00 - 01/11/2017 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 08:00 - 03/11/201719:00 - 03/11/2017 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
OVATION OF THE SEAS 348168666 07:00 - 05/11/201716:00 - 05/11/2017 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 07:00 - 16/11/201717:00 - 16/11/2017 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
SAPPHIRE PRINCESS 290116000 12:00 - 17/11/201719:00 - 18/11/2017 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 07:00 - 30/11/201718:00 - 30/11/2017 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 07:00 - 19/12/201718:00 - 19/12/2017 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 10:00 - 28/12/201719:00 - 28/12/2017 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
Quảng cáo
Video hoạt động Xem thêm clip
CÁC XÍ NGHIỆP TRỰC THUỘC