Tiếng Việt   English

Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • BRILLIANT EAGLE
    20:30 - 19/05/2019 09:00 - 24/05/2019
    Tàu hàng; Bến số 1
  • SN QUEEN
    07:15 - 20/05/2019 06:00 - 22/05/2019
    Tàu hàng; Bến số 1
Đấu giá cổ phầnEmail nội bộLịch tàu dự kiếnQuy trình khai thác tàu

Kế hoạch tàu vào cảng

TUỲ CHỌN HIỂN THỊ DANH SÁCH - KẾ HOẠCH TÀU VÀO CẢNG

Xem theo ngày từ:     đến     

Xem theo tên tàu:    

Danh sách tàu: Kế hoạch tàu vào cảng

Tên tàu LOA GRT Thời gian Vị trí Loại tàu
CậpRời
PRINCESS HARU 199.9641281 11:00 - 24/05/201909:00 - 28/05/2019 Bến số 1Tàu hàng Chi tiết
UNI RICH 199.9940360 10:00 - 28/05/201912:00 - 31/05/2019 Bến số 1Tàu hàng Chi tiết
VOYAGER OF THE SEAS 311138194 10:30 - 06/07/201919:00 - 06/07/2019 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
VOYAGER OF THE SEAS 311138194 07:00 - 23/07/201917:00 - 23/07/2019 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
VOYAGER OF THE SEAS 311138194 07:00 - 23/08/201917:00 - 23/08/2019 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
VOYAGER OF THE SEAS 311138194 09:00 - 06/09/201917:00 - 06/09/2019 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
QUANTUM OF THE SEAS 348168666 08:00 - 15/10/201919:00 - 15/10/2019 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
DIAMOND PRINCESS 288115875 09:00 - 21/10/201918:00 - 21/10/2019 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
LE LAPEROUSE 1319900 07:00 - 13/11/201917:00 - 13/11/2019 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
VIKING ORION 22847861 08:00 - 20/11/201918:00 - 20/11/2019 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 08:00 - 12/12/201919:00 - 12/12/2019 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
SPECTRUM OF THE SEAS 348168666 07:00 - 20/12/201917:00 - 20/12/2019 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
MEIN SCHIFF 6 295.2698811 08:00 - 21/12/201922:00 - 21/12/2019 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
NORWEGIAN JADE 29493558 06:00 - 28/12/201916:00 - 28/12/2019 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
MEIN SCHIFF 6 295.2698811 08:00 - 29/12/201920:00 - 29/12/2019 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
EUROPA 198.628890 07:00 - 30/12/201910:00 - 30/12/2019 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 07:00 - 30/12/201918:00 - 30/12/2019 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
SPECTRUM OF THE SEAS 348168666 07:00 - 31/12/201917:00 - 31/12/2019 Bến số 1Tàu du lịch Chi tiết
Quảng cáo
Video hoạt động Xem thêm clip