Tiếng Việt   English

Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • QN 6566
  07:15 - 19/03/2018 19:00 - 22/03/2018
  Tàu hàng; Bến số 1
 • LEO ASPHALT III
  21:30 - 20/03/2018 15:00 - 21/03/2018
  Tàu hàng; Bến số 1
 • HẢI ĐĂNG 09
  07:15 - 21/03/2018 13:00 - 23/03/2018
  Tàu hàng; Bến số 1
Đấu giá cổ phầnEmail nội bộLịch tàu dự kiếnQuy trình khai thác tàu

Hỗ trợ

Phòng Điều Độ

 • Tel: 0234.3876096/ 0234.3891841- máy nhánh 102
 • Fax: 02343.891840

 
Phòng Kinh Doanh

 • Tel: 02343.477968/ 0234.3891841- máy nhánh 103      
 • Fax: 02343.891840

 
Xí nghiệp Cung ứng- Dịch vụ

 • Tel: 02343.477155     
 • Fax: 02343.891840

 
Phòng Kỹ thuật

 • Tel: 02343.485666     
 • Fax: 02343.891840

 

Quảng cáo
Video hoạt động Xem thêm clip