Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • XIANG HAI
    13:45 - 30/03/2020 15:00 - 04/04/2020
    Tàu hàng; Bến số 1
  • VŨ GIA 05
    06:15 - 04/04/2020 16:00 - 06/04/2020
    Tàu hàng; Bến số 1

Tin tức & sự kiện nổi bật

Cập nhật lúc : 26/05/2017

Hưởng ứng lễ phát động Tháng công nhân - Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017

Năm 2016, công tác AT-VSLĐ tại Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã có bước chuyển biến đáng kể, góp phần tích cực đến hoạt động khai thác cảng, nâng cao uy tín và tăng cường vị thế của Cảng Chân Mây trong hệ thống cảng biển miền Trung nói riêng và Doanh nghiệp đầu tàu trong Khu kinh tế Chân Mây - Lăng cô nói chung.

Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đơn vị đã quan tâm đúng mức về điều kiện lao động như: tổ chức lao động, sắp xếp thời gian làm việc, nghỉ ngơi cho cán bộ công nhân một cách hợp lý; 100% CBCNV được khám sức khỏe định kỳ và có chế độ bồi dưỡng độc hại với người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại. Các Phòng, Đội, Xí nghiệp đã thực hiện và áp dụng nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào thực tế sản xuất nhằm giảm thiểu tác động môi trường, hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Kết quả: Năm 2016, Cảng Chân Mây đã không xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng nào làm ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe của người lao động. Nguyên nhân chính là do công tác thông tin, tuyên truyền về ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ và nắm bắt tình hình sản xuất của đơn vị kịp thời dẫn đến việc quản lý, giám sát thực hiện điều kiện lao động, AT-VSLĐ, an toàn PCCN luôn được đảm bảo. Bên cạnh đó, hàng năm đơn vị đã chủ động mời các đơn vị có chức năng chuyên môn phối hợp tổ chức huấn luyện định kỳ an toàn lao động cho gần 270 lao động với các nội dung về An toàn điện, cấp cứu người bị tai nạn như cứu hộ, cứu đuối, điện giật,… nên nhìn chung công tác ATVSLĐ thực hiện tốt.

Hưởng ứng lễ phát động của Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy về tháng công nhân - tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017, Cảng Chân Mây đã ký cam kết thi đua giữa các đơn vị trong Tổng Công ty vào ngày 5/5/2017 tại Nhà máy đóng tàu Thịnh Long - Nam Định; Kiện toàn nhân sự mạng lưới AT-VSV; Tổ chức phân công nhiệm vụ, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho các AT-VSV (Theo QĐ 65/QĐ-CCM ngày 18 tháng 5 năm 2017); Mời Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế huấn luyện an toàn lao động định kỳ cho hơn 270 lao động thuộc 6 nhóm đối tượng lao động vào ngày 25/5/2017, đặc biệt truyền đạt kỹ về nội dung cho nhóm 3, nhóm người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV-LĐ.

Giữ vững và phát huy kết quả đã đạt được, Công ty xác định chương trình AT-VSLĐ năm 2017 và các năm tiếp theo là: thường xuyên chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, không ngừng nâng cao sức khỏe, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và sự cố cháy nổ làm thiệt hại về người, tài sản; nâng cao nhận thức trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động nhằm góp phần xây dựng văn hóa an toàn trong lao động với mục tiêu phát triển doanh nghiệp bền vững./.

Một số hình ảnh trong Hưởng ứng lễ phát động của Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy về tháng công nhân - tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017:

 

Số lượt xem : 1228

Quảng cáo
Video Xem thêm