Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • XIANG HAI
    13:45 - 30/03/2020 15:00 - 04/04/2020
    Tàu hàng; Bến số 1
  • VŨ GIA 05
    06:15 - 04/04/2020 16:00 - 06/04/2020
    Tàu hàng; Bến số 1

Tin tức nội bộ

Cập nhật lúc : 13/11/2017

Đảng bộ Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII)

Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/ĐU ngày 16/8/2017 của của Đảng ủy Tổng Công ty CNTT về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XII.

Ngày 27/10/2017, tại Hội trường Cảng Chân Mây, Đảng bộ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII); Chương trình hành động số 11-CTr/ĐU ngày 17/8/2017 của Đảng ủy Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy và Chương trình hành động số 44-CTr/ĐU ngày 25/10/2017 của Đảng ủy Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCHTW Đảng khóa XII.

 


Tại Hội nghị, đồng chí Ngô Duy Thanh, Phó Bí thư, Báo cáo viên Đảng ủy của Khối Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) cho toàn thể đảng viên, cán bộ chủ chốt và các đồng chí là cảm tình đảng của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Đồng chí Ngô Duy Thanh cũng giới thiệu về một số điểm mới của ba Nghị quyết tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017 về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 về “Tiếp tục đổi mới, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”.

 


Đồng chí Dương Bá Hòa – Bí thư Đảng ủy Công ty thay mặt Đảng ủy triển khai Chương trình hành động số 11-CTr/ĐU ngày 17/8/2017 của Đảng ủy Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy và Chương trình hành động số 44-CTr/ĐU ngày 25/10/2017 của Đảng ủy Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCHTW Đảng khóa XII.

Phát biểu bế mạc tại Hội nghị, đồng chí Dương Bá Hòa - Bí thư Đảng ủy đã nhấn mạnh việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là nội dung quan trọng với các đảng viên, cán bộ chủ chốt và các đồng chí là cảm tình đảng trong Công ty. Do đó, cần thực hiện việc học tập, nghiên cứu một cách nghiêm túc để vận dụng linh hoạt với tình hình thực tế tại đơn vị.

Số lượt xem : 1433

Quảng cáo
Video Xem thêm