Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng

  Kế hoạch tàu vào cảng

  Tùy chọn hiển thị danh sách tàu vào cảng

  Xem theo ngày từ:     đến     

  Xem theo tên tàu:    

  Danh sách kế hoạch tàu vào cảng

  Tên tàu LOA GRT Thời gian Vị trí Loại tàu
  CấpRời
  DIAMOND PRINCESS 288115875 07:00 - 27/01/202016:00 - 27/01/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
  ORIENTAL BREEZE 189.9136461 09:00 - 30/01/202007:00 - 04/02/2020 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
  NORWEGIAN JADE 29493558 08:00 - 02/02/202017:00 - 02/02/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
  CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 10:00 - 05/02/202021:00 - 05/02/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
  COSTA NEOROMANTICA 22156769 08:00 - 08/02/202016:00 - 08/02/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
  NORWEGIAN JADE 29493558 09:00 - 14/02/202017:00 - 14/02/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
  SILVER SPIRIT 21139519 08:00 - 19/02/202019:00 - 19/02/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
  CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 08:00 - 20/02/202019:00 - 20/02/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
  QUANTUM OF THE SEAS 348168666 09:00 - 21/02/202022:00 - 21/02/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
  CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 07:00 - 09/03/202018:00 - 09/03/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
  NAUTICA 18030277 06:00 - 14/03/202017:00 - 14/03/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
  SEVEN SEAS VOYAGER 20741500 10:00 - 21/03/202020:00 - 21/03/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
  QUEEN ELIZABETH 29490901 09:00 - 27/03/202020:00 - 27/03/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
  SAPPHIRE PRINCESS 290116000 07:00 - 23/04/202021:00 - 23/04/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
  SILVER MUSE 21340700 08:00 - 23/04/202018:00 - 23/04/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
  VIKING ORION 228.448861 08:00 - 26/04/202018:00 - 26/04/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
  COSTA VENEZIA 324135500 07:00 - 29/04/202018:00 - 29/04/2020 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
  QUANTUM OF THE SEAS 348168666 07:00 - 04/05/202020:00 - 04/05/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
  COSTA VENEZIA 324135500 07:00 - 17/05/202018:00 - 17/05/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
  SAPPHIRE PRINCESS 290116000 07:00 - 25/05/202021:00 - 25/05/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
  VOYAGER OF THE SEAS 311138194 10:00 - 29/06/202020:00 - 29/06/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
  VOYAGER OF THE SEAS 311138194 07:00 - 14/07/202017:00 - 14/07/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
  VOYAGER OF THE SEAS 311138194 07:00 - 30/08/202017:00 - 30/08/2020 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
  DIAMOND PRINCESS 288115875 09:00 - 29/09/202018:00 - 29/09/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
  VOYAGER OF THE SEAS 311138194 09:00 - 03/10/202019:00 - 03/10/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
  DIAMOND PRINCESS 288115875 09:00 - 07/10/202018:00 - 07/10/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
  CELEBRITY ECLIPSE 317.14121787 08:00 - 23/10/202019:00 - 23/10/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
  CELEBRITY ECLIPSE 317.14121787 07:00 - 30/10/202017:00 - 30/10/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
  QUEEN ELIZABETH 29490901 07:00 - 03/11/202018:00 - 03/11/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
  REGATTA 180.9630277 08:00 - 06/11/202018:00 - 06/11/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
  LE LAPEROUSE 1319976 07:00 - 11/11/202017:00 - 11/11/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
  CELEBRITY ECLIPSE 317.14121787 07:00 - 13/11/202017:00 - 13/11/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
  CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 08:00 - 27/11/202019:00 - 27/11/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
  SPECTRUM OF THE SEAS 348168666 07:00 - 07/12/202017:00 - 07/12/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
  CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 07:00 - 12/12/202018:00 - 12/12/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
  CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 08:00 - 25/12/202019:00 - 25/12/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
  DIAMOND PRINCESS 288115875 07:00 - 26/12/202017:00 - 26/12/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
  SILVER SPIRIT 21139519 07:00 - 31/12/202017:00 - 31/12/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
  Quảng cáo
  Video Xem thêm