Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • LUCKY SEAMAN
  20:00 - 12/12/2019 07:00 - 16/12/2019
  Tàu hàng; Bến số 1
 • Hùng Khánh 226
  21:00 - 13/12/2019 15:00 - 15/12/2019
  Tàu hàng; Bến số 1
 • HOÀNG BẢO 68
  08:30 - 13/12/2019 09:00 - 15/12/2019
  Tàu hàng; Bến số 1

Kế hoạch tàu vào cảng

Tùy chọn hiển thị danh sách tàu vào cảng

Xem theo ngày từ:     đến     

Xem theo tên tàu:    

Danh sách kế hoạch tàu vào cảng

Tên tàu LOA GRT Thời gian Vị trí Loại tàu
CấpRời
INLACO EXPRESS 18024031 08:00 - 16/12/201906:00 - 20/12/2019 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
SILVER SPIRIT 210.739444 07:00 - 17/12/201917:00 - 17/12/2019 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
ANACAPA LIGHT 171.5919883 18:00 - 17/12/201917:00 - 23/12/2019 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
SPECTRUM OF THE SEAS 348168666 07:00 - 20/12/201917:00 - 20/12/2019 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
MEIN SCHIFF 6 295.2698811 08:00 - 21/12/201922:00 - 21/12/2019 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
MEIN SCHIFF 6 295.2698811 08:00 - 29/12/201920:00 - 29/12/2019 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
EUROPA 198.628890 07:00 - 30/12/201910:00 - 30/12/2019 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 07:00 - 30/12/201918:00 - 30/12/2019 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
SPECTRUM OF THE SEAS 348168666 07:00 - 31/12/201917:00 - 31/12/2019 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
DIAMOND PRINCESS 288115875 07:00 - 02/01/202017:00 - 02/01/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
COSTA NEOROMANTICA 22156769 07:00 - 08/01/202017:00 - 08/01/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 08:00 - 09/01/202019:00 - 09/01/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
DIAMOND PRINCESS 288115875 09:00 - 10/01/202019:00 - 10/01/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
SPECTRUM OF THE SEAS 348168666 07:00 - 11/01/202017:00 - 11/01/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
SILVER SPIRIT 21139519 07:00 - 14/01/202017:00 - 14/01/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
COSTA VENEZIA 324135000 14:00 - 19/01/202023:00 - 19/01/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
NORWEGIAN JADE 29493558 09:00 - 21/01/202017:00 - 21/01/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
COSTA VENEZIA 324135500 11:00 - 24/01/202020:00 - 24/01/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
DIAMOND PRINCESS 288115875 07:00 - 27/01/202016:00 - 27/01/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
COSTA NEOROMANTICA 22156769 09:00 - 28/01/202017:00 - 28/01/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
NORWEGIAN JADE 29493558 08:00 - 02/02/202017:00 - 02/02/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 10:00 - 05/02/202021:00 - 05/02/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
NORWEGIAN JADE 29493558 09:00 - 14/02/202017:00 - 14/02/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
SILVER SPIRIT 21139519 08:00 - 19/02/202019:00 - 19/02/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 08:00 - 20/02/202019:00 - 20/02/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
QUANTUM OF THE SEAS 348168666 09:00 - 21/02/202022:00 - 21/02/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
COSTA NEOROMANTICA 22156769 07:00 - 04/03/202015:00 - 04/03/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 07:00 - 09/03/202018:00 - 09/03/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
COSTA NEOROMANTICA 22156769 07:00 - 12/03/202017:00 - 12/03/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
SEVEN SEAS VOYAGER 20741500 10:00 - 21/03/202020:00 - 21/03/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
QUEEN ELIZABETH 29490901 09:00 - 27/03/202020:00 - 27/03/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
SAPPHIRE PRINCESS 290116000 07:00 - 23/04/202021:00 - 23/04/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
SILVER MUSE 21340700 08:00 - 23/04/202018:00 - 23/04/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
VIKING ORION 228.448861 08:00 - 26/04/202018:00 - 26/04/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
QUANTUM OF THE SEAS 348168666 07:00 - 04/05/202020:00 - 04/05/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
SAPPHIRE PRINCESS 290116000 07:00 - 25/05/202021:00 - 25/05/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
VOYAGER OF THE SEAS 311138194 10:00 - 29/06/202020:00 - 29/06/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
VOYAGER OF THE SEAS 311138194 07:00 - 14/07/202017:00 - 14/07/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
VOYAGER OF THE SEAS 311138194 07:00 - 30/08/202017:00 - 30/08/2020 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
DIAMOND PRINCESS 288115875 09:00 - 29/09/202018:00 - 29/09/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
VOYAGER OF THE SEAS 311138194 09:00 - 03/10/202019:00 - 03/10/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
DIAMOND PRINCESS 288115875 09:00 - 07/10/202018:00 - 07/10/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY ECLIPSE 317.14121787 08:00 - 23/10/202019:00 - 23/10/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY ECLIPSE 317.14121787 07:00 - 30/10/202017:00 - 30/10/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
REGATTA 180.9630277 08:00 - 06/11/202018:00 - 06/11/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
LE LAPEROUSE 1319976 07:00 - 11/11/202017:00 - 11/11/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY ECLIPSE 317.14121787 07:00 - 13/11/202017:00 - 13/11/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 08:00 - 27/11/202019:00 - 27/11/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
SPECTRUM OF THE SEAS 348168666 07:00 - 07/12/202017:00 - 07/12/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 07:00 - 12/12/202018:00 - 12/12/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 08:00 - 25/12/202019:00 - 25/12/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
DIAMOND PRINCESS 288115875 07:00 - 26/12/202017:00 - 26/12/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
SILVER SPIRIT 21139519 07:00 - 31/12/202017:00 - 31/12/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
Quảng cáo
Video Xem thêm