Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • TÂN BÌNH 245
  09:30 - 13/10/2019 07:00 - 17/10/2019
  Tàu hàng; Bến số 1
 • THỊNH LONG 26
  06:30 - 14/10/2019 06:00 - 17/10/2019
  Tàu hàng; Bến số 1
 • HÚNG KHÁNH 86
  07:00 - 16/10/2019 10:30 - 17/10/2019
  Tàu hàng; Bến số 1

Kế hoạch tàu vào cảng

Tùy chọn hiển thị danh sách tàu vào cảng

Xem theo ngày từ:     đến     

Xem theo tên tàu:    

Danh sách kế hoạch tàu vào cảng

Tên tàu LOA GRT Thời gian Vị trí Loại tàu
CấpRời
HÚNG KHÁNH 86 791646 07:00 - 16/10/201910:30 - 17/10/2019 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
GREEN WORLD 199.9140252 08:30 - 17/10/201906:30 - 21/10/2019 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
SUN PLUS 199.9641267 19:30 - 21/10/201907:00 - 26/10/2019 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
DIAMOND PRINCESS 288115875 08:00 - 21/10/201918:00 - 21/10/2019 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
LE LAPEROUSE 1319900 07:00 - 13/11/201917:00 - 13/11/2019 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
VIKING ORION 22847861 08:00 - 20/11/201918:00 - 20/11/2019 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 08:00 - 12/12/201919:00 - 12/12/2019 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
SPECTRUM OF THE SEAS 348168666 07:00 - 20/12/201917:00 - 20/12/2019 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
MEIN SCHIFF 6 295.2698811 08:00 - 21/12/201922:00 - 21/12/2019 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
NORWEGIAN JADE 29493558 06:00 - 28/12/201916:00 - 28/12/2019 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
MEIN SCHIFF 6 295.2698811 08:00 - 29/12/201920:00 - 29/12/2019 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
EUROPA 198.628890 07:00 - 30/12/201910:00 - 30/12/2019 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 07:00 - 30/12/201918:00 - 30/12/2019 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
SPECTRUM OF THE SEAS 348168666 07:00 - 31/12/201917:00 - 31/12/2019 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
Quảng cáo
Video Xem thêm