Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • LUCKY SEAMAN
  06:45 - 21/08/2019 11:00 - 25/08/2019
  Tàu hàng; Bến số 1
 • THIÊN THUẬN THÀNH
  10:00 - 22/08/2019 14:00 - 25/08/2019
  Tàu hàng; Bến số 1
 • VOYAGER OF THE SEAS
  07:00 - 23/08/2019 17:00 - 23/08/2019
  Tàu du lịch; Bến số 1

Thông tin tàu

Tùy chọn hiển thị danh sách tàu vào cảng

Xem theo ngày từ:     đến     

Xem theo tên tàu:    

Danh sách kế hoạch tàu vào cảng

Tên tàu LOA GRT Thời gian Vị trí Loại tàu
CấpRời
VOYAGER OF THE SEAS 311138194 07:00 - 23/08/201917:00 - 23/08/2019 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
VOYAGER OF THE SEAS 311138194 09:00 - 06/09/201917:00 - 06/09/2019 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
QUANTUM OF THE SEAS 348168666 08:00 - 15/10/201919:00 - 15/10/2019 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
DIAMOND PRINCESS 288115875 09:00 - 21/10/201918:00 - 21/10/2019 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
LE LAPEROUSE 1319900 07:00 - 13/11/201917:00 - 13/11/2019 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
VIKING ORION 22847861 08:00 - 20/11/201918:00 - 20/11/2019 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 08:00 - 12/12/201919:00 - 12/12/2019 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
SPECTRUM OF THE SEAS 348168666 07:00 - 20/12/201917:00 - 20/12/2019 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
MEIN SCHIFF 6 295.2698811 08:00 - 21/12/201922:00 - 21/12/2019 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
NORWEGIAN JADE 29493558 06:00 - 28/12/201916:00 - 28/12/2019 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
MEIN SCHIFF 6 295.2698811 08:00 - 29/12/201920:00 - 29/12/2019 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
EUROPA 198.628890 07:00 - 30/12/201910:00 - 30/12/2019 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 07:00 - 30/12/201918:00 - 30/12/2019 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
SPECTRUM OF THE SEAS 348168666 07:00 - 31/12/201917:00 - 31/12/2019 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
Quảng cáo
Video Xem thêm