Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • MYKONOS
    07:00 - 26/05/2020 07:00 - 30/05/2020
    Tàu hàng; Bến số 1

Thông báo hàng hải

Cập nhật lúc : 12/11/2018

Về việc chấm dứt hoạt động phao các báo hiệu 0, 1, 2, 3, 4, E, E1 luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế

    HUE - 27- 2018

    Vùng biển               : Thừa Thiên - Huế

    Tên luồng               : Chân Mây

    Tên báo hiệu           : 0, 1, 2, 3, 4, E, E1

    Tọa độ địa lý

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

0

16°2118.9"

108°0005.6"

16°2115.3"

108°0012.2"

1

 16°2055.0"

108°0014.5"

16°2051.3"

108°0021.1"

2

 16°2059.5"

108°0022.7"

16°2055.8"

108°0029.2"

3

 16°2033.2"

108°0027.5"

16°2029.5"

108°0034.1"

4

 16°2037.7"

108°0035.6"

16°2034.1"

108°0042.2"

E

 16°2011.4"

108°0040.5"

16°2007.8"

108°0047.1"

E1

16°2005.6

108°0037.7

16°2002.0

108°0044.3

 

Căn cứ báo cáo về việc thu hồi các phao báo hiệu 0, 1, 2, 3, 4, E, E1 trên luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Các phao báo hiệu 0, 1, 2, 3, 4, E, E1 chấm dứt hoạt động từ ngày 12/11/2018.

Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50020, VN4N0020;

             + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

Số lượt xem : 3654

Quảng cáo
Video Xem thêm