Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • MYKONOS
    07:00 - 26/05/2020 07:00 - 30/05/2020
    Tàu hàng; Bến số 1

Thông báo hàng hải

Cập nhật lúc : 25/10/2019

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế

HUE - 18 - 2019

Vùng biển         : Thừa Thiên - Huế

Tên luồng                   : Chân Mây

    Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế được hoàn thành ngày 18/10/2019; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

1. Luồng tàu:

 Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 150m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -12,2m (âm mười hai mét hai).

2. Vùng quay tàu:

Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 235m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 16°2000.3"

 108°0046.3"

 16°1956.6"

 108°0052.9"

 

Độ sâu đạt: -11,9m (âm mười một mét chín).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng Chân Mây đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50020, V14S0020;

               + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

Số lượt xem : 1553

Quảng cáo
Video Xem thêm