Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • MYKONOS
    07:00 - 26/05/2020 07:00 - 30/05/2020
    Tàu hàng; Bến số 1

Thông báo hàng hải

Cập nhật lúc : 28/03/2019

Về khu vực thi công công trình kè bảo vệ của dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ mở rộng kho bãi bến số 1 -Cảng Chân Mây

HUE - 03 - 2019

    Vùng biển                : Thừa Thiên - Huế

    Tên luồng                 : Chân  Mây

          Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 83/ĐN-CM ngày 21/3/2019 của Công ty cổ phần cảng Chân Mây; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về khu vực thi công công trình kè bảo vệ của dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ mở rộng kho bãi bến số 1 -Cảng Chân Mây như sau:

1. Khu vực thi công:

        Khu vực thi công được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A1

16°1958.5"

108°0100.6"

16°1954.9"

108°0107.2"

A2

16°1958.5"

108°0103.5"

16°1954.9"

108°0110.1"

A3

16°1953.6"

108°0103.5"

16°1949.9"

108°0110.1"

A4

16°1953.6"

108°0100.6"

16°1949.9"

108°0107.2"

 

2. Thời gian thi công: từ ngày 28/3/2019 đến ngày 02/7/2019

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

             - Hải đồ cần cập nhật: VN50020, VN4N0020.

Số lượt xem : 1545

Quảng cáo
Video Xem thêm