Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • MYKONOS
    07:00 - 26/05/2020 07:00 - 30/05/2020
    Tàu hàng; Bến số 1

Thông báo hàng hải

Cập nhật lúc : 26/04/2019

Về việc điều chỉnh vị trí các phao H3, H4 báo hiệu khu vực thi công đê chắn sóng thuộc Dự án đê chắn sóng cảng Chân Mây - giai đoạn 1 tỉnh Thừa Thiên Huế

HUE-04-2019

    Vùng biển               : Thừa Thiên - Huế

    Tên luồng               : Chân Mây

    Tên báo hiệu           : H3, H4

    Tọa độ địa lý

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

H3

16°2028.7"

108°0016.7"

16°2025.0"

108°0023.3"

H4

16°2023.4"

108°0044.3"

16°2019.8"

108°0050.9"

 

Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 100/BQLDA-KHKT ngày 25/4/2019 của Ban quản lý dự án ĐTXD Khu kinh tế, công nghiệp thuộc Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Các phao H3, H4 báo hiệu khu vực thi công đê chắn sóng thuộc Dự án đê chắn sóng cảng Chân Mây - giai đoạn 1 tỉnh Thừa Thiên Huế được điều chỉnh đến vị trí thiết kế mới có tọa độ như sau:

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

H3

16°2010.0"

108°0048.4"

16°2006.3"

108°0055.0"

H4

16°2016.3"

108°0031.0"

16°2012.6"

108°0037.6"

 

Các đặc tính khác của các phao H3, H4 không thay đổi (tham khảo Thông báo hàng hải số 63(T)/2018/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 21/3/2018 và số 142(T)/2018/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 04/6/2018).

Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50019, VN4N0019;

                + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

Số lượt xem : 1442

Quảng cáo
Video Xem thêm