Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • TRƯỜNG GIANG 88
    11:45 - 24/05/2020 17:00 - 25/05/2020
    Tàu hàng; Bến số 1

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu phục vụ thi công nâng cấp Bến số 1 cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế
HUE - 07 - 2015 Vùng biển          : Thừa Thiên - Huế Tên luồng          : Chân Mây Tên báo hiệu     : Phao K1, K2, K3, K4      Căn cứ công văn số 68/CV-CM ngày 06/6/2015 của Công ty TNHH MTV cảng Chân Mây; báo ...
Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải và vùng quay tàu cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế theo thông báo số: 94 /TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 21/5/2012
Số: 94 /TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 21/5/2012 HUE - 08 - 2012 Vùng biển         : Thừa Thiên - Huế Tên luồng         : Chân Mây Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải và vùng quay tàu cảng Chân Mây - Thừa Thiên ...
Về độ sâu luồng và vũng quay tàu cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế theo Số: 86 /TBHH-TCT.BĐATHHMB ngày 04/11/2011
Về độ sâu luồng và vũng quay tàu cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế Số: 86 /TBHH-TCT.BĐATHHMB ngày 04/11/2011 HUE-16-2011        Vùng biển               : Thừa Thiên Huế        Tên ...
Về độ sâu khu nước đậu tàu cảng Chân Mây theo TBHH 06 / TBHH-TCT.BĐATHHMB ngày 25/7/2011
Về độ sâu khu nước đậu tàu cảng Chân Mây Số: 06 / TBHH-TCT.BĐATHHMB ngày 25/7/2011          HUE - 13 - 2011        Vùng biển               : Thừa Thiên - Huế        Tên ...
Thông báo hàng hải số 88/TBHH-CT.BĐATHHMB ngày 22/11/2010 về độ sâu luồng và vũng quay tàu cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế
Thông báo hàng hải số 88/TBHH-CT.BĐATHHMB ngày 22/11/2010 về độ sâu luồng và vũng quay tàu cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế Về độ sâu luồng và vũng quay tàu cảng Chân Mây - Thừa Thiên ...
Về độ sâu luồng và vũng quay tàu Cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế
ĐỘ SÂU LUỐNG, VŨNG QUAY TÀU CẢNG CHÂN MÂY - THỪA THIÊN HUẾ HUE– 09– 2006 Vùng biển : Thừa Thiên Huế Tên luồng : Chân Mây Căn cứ bình đồ độ sâu luồng Cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế do Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải ...
Quảng cáo
Video Xem thêm