Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • TRƯỜNG GIANG 88
    11:45 - 24/05/2020 17:00 - 25/05/2020
    Tàu hàng; Bến số 1

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế
HUE - 15 - 2017 Vùng biển         : Thừa Thiên - Huế Tên luồng         : Chân Mây     Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền ...
Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu số 1 luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế
HUE - 13 - 2017 Vùng biển         : Thừa Thiên - Huế Tên luồng          : Chân  Mây Tên báo hiệu     : Phao số 1 Tọa độ địa lý: Hệ VN-2000 Hệ ...
Về việc tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu số 1 luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế
HUE - 12 - 2017 Vùng biển          : Thừa Thiên - Huế Tên luồng          : Chân  Mây Tên báo hiệu     : Phao số 1 Tọa độ địa lý: Hệ VN-2000 Hệ ...
Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế
HUE - 09 - 2017 Vùng biển        : Thừa Thiên - Huế Tên luồng        : Chân Mây     Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc ...
Về việc phục hồi hoạt động phao 0 luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế
HUE - 06 - 2017 Vùng biển         : Thừa Thiên - Huế Tên luồng          : Chân  Mây Tên báo hiệu     : Phao 0 Tọa độ địa lý: Hệ VN-2000 Hệ ...
Về thông số kỹ thuật vùng đậu tàu và vùng quay tàu phía Đông cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế
HUE - 04- 2017 Vùng biển             : Thừa Thiên - Huế Tên luồng             : Luồng hàng hải Chân Mây     Căn cứ công văn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 94/CV-CM ngày 27/3/2017 của Công ty cổ ...
Về việc tạm ngừng hoạt động phao 0 luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế
HUE - 03 - 2017 Vùng biển         : Thừa Thiên - Huế Tên luồng         : Chân  Mây Tên báo hiệu    : Phao 0 Tọa độ địa lý: Hệ VN-2000 Hệ ...
Về việc chấm dứt hoạt động phao TĐ Báo hiệu vị trí tàu đắm tại vùng biển Chân Mây - Thừa Thiên Huế
HUE - 01 - 2017 Vùng biển         : Thừa Thiên Huế Tên báo hiệu    : Phao TĐ Tọa độ địa lý: Hệ VN-2000 Hệ WGS-84 Vĩ độ ...
Về thông số kỹ thuật bến số 1 cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế 21.10.2016
HUE - 23 - 2016 Vùng biển         : Thừa Thiên Huế Tên luồng                   : Chân Mây Căn cứ văn bản đề nghị thông báo hàng hải số 403/CV-CM ngày 18/10/2016 của Công ty Cổ phần cảng Chân Mây; Bình ...
Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế 21.10.2016
HUE - 24 - 2016 Vùng biển         : Thừa Thiên - Huế Tên luồng         : Chân Mây     Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền ...
Quảng cáo
Video Xem thêm