Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng

  Thông báo hàng hải

  Về việc thay đổi đặc tính nhận biết của đèn biển Chân Mây
  HUE-09-2019 Vùng biển         : Thừa Thiên Huế Tên báo hiệu     : Đèn biển Chân Mây Tọa độ địa lý: Hệ ...
  Về việc điều chỉnh vị trí các phao H3, H4 báo hiệu khu vực thi công đê chắn sóng thuộc Dự án đê chắn sóng cảng Chân Mây - giai đoạn 1 tỉnh Thừa Thiên Huế
  HUE-04-2019     Vùng biển               : Thừa Thiên - Huế     Tên luồng               : ...
  Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế
  HUE - 04 - 2019 Vùng biển         : Thừa Thiên - Huế Tên luồng                   : Chân ...
  Về việc chấm dứt hoạt động phao các báo hiệu 0, 1, 2, 3, 4, E, E1 luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế
      HUE - 27- 2018     Vùng biển               : Thừa Thiên - Huế     Tên ...
  Về việc thiết lập hệ thống báo hiệu và thông số kỹ thuật tuyến luồng điều chỉnh vào cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế
  HUE - 26 - 2018 Vùng biển          : Thừa Thiên - Huế Tên luồng          : Chân Mây     Căn cứ đề nghị công bố ...
  Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế 08/2018
  HUE - 23 - 2018 Vùng biển         : Thừa Thiên - Huế Tên luồng         : Chân Mây     Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng ...
  Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế
  HUE-19-2018   Vùng biển Tên luồng : Thừa Thiên Huế : Chân Mây Tên báo hiệu : Phao số ...
  Về việc tạm ngừng hoạt động phao số 4 luồng hàng hải Chân Mây
  HUE-18-2018   Vùng biển Tên luồng : Thừa Thiên Huế : Chân Mây Tọa độ địa lý: Hệ ...
  Quảng cáo
  Video Xem thêm