Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • TRƯỜNG GIANG 88
    11:45 - 24/05/2020 17:00 - 25/05/2020
    Tàu hàng; Bến số 1

Thông báo hàng hải

Về việc khu vực thi công hạng mục bổ sung 02 trụ neo 200T Dự án nâng cấp Bến số 1 - cảng Chân Mây
HUE - 09 - 2018 Vùng biển         : Thừa Thiên - Huế Tên luồng          : Chân  Mây           Căn cứ văn bản đề nghị số 102/ĐN-CM ngày 26/3/2018 của Công ty cổ phần cảng Chân Mây; Văn bản chấp thuận ...
Về việc thiết lập mới phao X1, X2 báo hiệu khu vực thi công nâng cấp Bến số 1 Cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế
HUE - 06 - 2018     Vùng biển               : Thừa Thiên - Huế     Tên luồng               : Chân  Mây     Tên báo hiệu          : X1, X2         Căn cứ văn bản đề nghị số 88/ĐN-CM ngày ...
Về việc thiết lập mới phao H1, H2, H3 báo hiệu khu vực thi công nạo vét luồng mới và thi công nạo vét móng đê chắn sóng thuộc Dự án Đê chắn sóng cảng Chân Mây – giai đoạn 1, tỉnh Thừa Thiên Huế
HUE - 07 - 2018     Vùng biển               : Thừa Thiên - Huế     Tên luồng               : Chân  Mây     Tên báo hiệu          : H1, H2, H3         Căn cứ văn bản đề nghị số ...
Về khu vực thi công công trình Đê chắn sóng cảng Chân Mây - Giai đoạn 1
HUE - 05 - 2018 Vùng biển         : Thừa Thiên - Huế Tên luồng          : Chân  Mây         Căn cứ đề nghị công bố thông báo hàng hải số 54/BQLDA - KHKT ngày 09 tháng 03 năm 2018 của BQL Dự án đầu tư xây ...
Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải, vùng quay tàu và bến phao 5000 DWT Cảng dầu khí PV OIL - Thừa Thiên Huế
HUE - 01- 2018 Vùng biển             : Thừa Thiên - Huế Tên luồng             : Luồng vào Cảng dầu khí PV OIL     Căn cứ công văn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 28/DKTTH-KHO ngày 12/01/2018 của ...
Về thông số kỹ thuật vùng đậu tàu trước bến số 1, vùng đậu tàu và vùng quay tàu phía Đông cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế
HUE - 02- 2018 Vùng biển             : Thừa Thiên - Huế Tên luồng             : Luồng hàng hải Chân Mây     Căn cứ công văn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 17/ĐN-CM ngày 19/1/2018 của Công ty cổ ...
Về thông số kỹ thuật của vùng đón trả hoa tiêu, kiểm dịch khu vực luồng hàng hải Chân Mây
HUE - 20 - 2017 Vùng biển   : Thừa Thiên Huế        Căn cứ bình đồ độ sâu, kết quả rà quét mặt đáy vùng đón trả hoa tiêu, kiểm dịch khu vực luồng hàng hải Chân Mây được Xí nghiệp khảo sát bảo đảm an toàn hàng ...
Về việc phục hồi hoạt động phao số 0 luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế
HUE - 18 - 2017 Vùng biển         : Thừa Thiên - Huế Tên luồng         : Chân  Mây Tên báo hiệu    : Phao 0 Tọa độ địa lý: Hệ VN-2000 Hệ ...
Về việc tạm ngừng hoạt động phao 0 luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế
HUE - 17 - 2017 Vùng biển         : Thừa Thiên - Huế Tên luồng         : Chân  Mây Tên báo hiệu    : Phao 0 Tọa độ địa lý: Hệ VN-2000 Hệ ...
Về việc điều chỉnh vị trí các phao P1, P2 khống chế phạm vi thi công nạo vét vùng đậu tàu bến số 3 cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế
HUE - 16 - 2017 Vùng biển         : Thừa Thiên - Huế Tên luồng         : Chân Mây Tên báo hiệu    : Phao P1, P2 Tọa độ địa lý: Tên phao Hệ ...
Quảng cáo
Video Xem thêm