Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • TRƯỜNG GIANG 88
    11:45 - 24/05/2020 17:00 - 25/05/2020
    Tàu hàng; Bến số 1

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế 08/2018
HUE - 23 - 2018 Vùng biển         : Thừa Thiên - Huế Tên luồng         : Chân Mây     Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng ...
Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế
HUE-19-2018   Vùng biển Tên luồng : Thừa Thiên Huế : Chân Mây Tên báo hiệu : Phao số ...
Về việc tạm ngừng hoạt động phao số 4 luồng hàng hải Chân Mây
HUE-18-2018   Vùng biển Tên luồng : Thừa Thiên Huế : Chân Mây Tọa độ địa lý: Hệ ...
Về việc khu vực thi công công trình xây dựng Bến số 2 Cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế (Giai đoạn 1)
HUE - 17 - 2018 Vùng biển         : Thừa Thiên Huế Tên luồng         : Chân Mây Căn cứ đề nghị công bố thông báo hàng hải số ...
Về việc thiết lập mới phao X1, X2 báo hiệu khu vực thi công xây dựng Bến số 2 Cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế (Giai đoạn 1)
HUE - 16 - 2018     Vùng biển               : Thừa Thiên Huế     Tên luồng               : Chân Mây     Tên báo hiệu           : X1, X2         Căn cứ văn bản đề nghị số ...
Về việc chấm dứt hoạt động phao X1, X2 báo hiệu khu vực thi công nâng cấp Bến số 1 Cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế
HUE - 15 - 2018     Vùng biển               : Thừa Thiên - Huế     Tên luồng               : Chân  Mây     Tên báo hiệu           : X1, X2           - Tọa độ địa ...
Về việc phục hồi hoạt động phao số 2 luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế
HUE-13-2018   Vùng biển Tên luồng : Thừa Thiên Huế : Chân Mây Tọa độ địa lý: Hệ ...
Về việc thiết lập mới phao H4 báo hiệu khu vực thi công nạo vét hố móng đê thuộc Dự án Đê chắn sóng cảng Chân Mây – giai đoạn 1
HUE - 11 - 2018     Vùng biển               : Thừa Thiên - Huế     Tên luồng               : Chân  Mây         Căn cứ văn bản đề nghị số 126/BQLDA-KHKT ngày 14/5/2018 của BQL Dự án đầu ...
Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế 20.04.2018
HUE - 10 - 2018 Vùng biển         : Thừa Thiên - Huế Tên luồng         : Chân Mây     Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền ...
Quảng cáo
Video Xem thêm