Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • BJ QUEEN
    10:30 - 29/05/2020 14:00 - 31/05/2020
    Tàu hàng; Bến số 1
  • GOLDEN ATLANTIC
    08:00 - 31/05/2020 10:00 - 03/06/2020
    Tàu hàng; Bến số 1

Tin tức cho cổ đông

Cập nhật lúc : 30/08/2019

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 4,3% (01 cổ phiếu nhận được bốn trăm ba mươi đồng).

2. Ngày chốt quyền nhận cổ tức: Ngày 26/9/2019.

3. Ngày thanh toán cổ tức: Ngày 10/10/2019.

4. Nguồn chi trả cổ tức: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018.

5. Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán; Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 10/10/2019 và có xuất trình giấy chứng nhận hợp pháp của Cổ đông (CMND/căn cước công dân/hộ chiếu...)

Tải file 1  

Số lượt xem : 383

Quảng cáo
Video Xem thêm