Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • BJ QUEEN
    10:30 - 29/05/2020 14:00 - 31/05/2020
    Tàu hàng; Bến số 1
  • GOLDEN ATLANTIC
    08:00 - 31/05/2020 10:00 - 03/06/2020
    Tàu hàng; Bến số 1

Tin tức cho cổ đông

Cập nhật lúc : 05/03/2020

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để ĐHĐCĐ thường niên 2020

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 "
- Ngày chốt danh sách cổ đông (Ngày đăng ký cuối cùng): 01/4/2020;
- Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: 17/4/2020.
Tải file 1  

Số lượt xem : 239

Quảng cáo
Video Xem thêm