Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • THÀNH ĐẠT 18
    20:15 - 02/06/2020 20:15 - 04/06/2020
    Tàu hàng; Bến số 1
  • TIẾN ĐẠT 08
    19:00 - 03/06/2020 16:00 - 05/06/2020
    Tàu hàng; Bến số 1

Tin tức cho cổ đông

Cập nhật lúc : 03/07/2019

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2019

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2019 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - Chi nhánh Đà Nẵng.

Tải xuống file đính kèm

Số lượt xem : 380

Quảng cáo
Video Xem thêm