Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • XIANG HAI
    13:45 - 30/03/2020 15:00 - 04/04/2020
    Tàu hàng; Bến số 1
  • VŨ GIA 05
    06:15 - 04/04/2020 16:00 - 06/04/2020
    Tàu hàng; Bến số 1

Tin tức cho cổ đông

Cập nhật lúc : 10/11/2017

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc UBCKNN chấp thuận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cố tức năm 2016 của CMP (theo Công văn số 7515/UBCK-QLCB ngày 03/11/2017

Toàn văn văn bản: Tải xuống file đính kèm

Số lượt xem : 87

Quảng cáo
Video Xem thêm