Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • XIANG HAI
    13:45 - 30/03/2020 15:00 - 04/04/2020
    Tàu hàng; Bến số 1
  • VŨ GIA 05
    06:15 - 04/04/2020 16:00 - 06/04/2020
    Tàu hàng; Bến số 1

Tin tức cho cổ đông

Cập nhật lúc : 29/11/2017

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc HNX chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của CMP (theo Quyết định số 963/QĐ-SGDHN ngày 28/11/2017

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc HNX chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của CMP, cụ thể như sau:
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc HNX chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của CMP, cụ thể như sau:
-   Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung: 1.543.115 cổ phiếu (Một triệu năm trăm bốn mươi ba nghìn một trăm mười lăm cổ phiếu);
-   Giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung: 15.431.150.000 đồng (Mười lăm tỷ bốn trăm ba mươi mốt triệu một trăm mười lăm nghìn đồng)
 
Toàn văn văn bản: Tải xuống

Số lượt xem : 1157

Quảng cáo
Video Xem thêm