Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • ORIENTAL BREEZE
    11:30 - 05/08/2020 07:00 - 09/08/2020
    Tàu hàng; Bến số 1

Tin tức cho cổ đông

Cập nhật lúc : 22/04/2019

Cảng Chân Mây tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Sáng ngày 19/4, tại Hội trường Cảng Chân Mây, Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Sáng ngày 19/4, tại Hội trường Cảng Chân Mây, Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với 56 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 32.374.335 cổ phần đã về dự Đại hội.

Tham dự Đại hội có ông Cao Thành Đồng - Thành viên Hội đồng thành viên, quyền Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy;  Ông Lê Mạnh Trường - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy và các ông/bà đại diện các Ban trong Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy.

Về phía Cảng Chân Mây có ông Dương Bá Hòa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Huỳnh Văn Toàn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, các Thành viên HĐQT, Ban Điều hành; lãnh đạo chủ chốt các phòng, đội, xí nghiệp và đông đảo cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018; Báo cáo công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận , trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số công việc với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nhiều nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông cũng đã được nhất trí thông qua như: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty,... Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 
Trong năm 2019, Cảng Chân Mây xác định các nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng hoàn chỉnh chiến lược phát triển công ty đến năm 2025 định hướng đến năm 2030; Không ngừng cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất xếp dỡ, khai thác tối đa công suất Bến số 1 nhằm giải phóng nhanh hàng hóa qua cảng an toàn và chính xác;  Xây dựng phương án tài chính phù hợp và hợp tác đầu tư để thực hiện giai đoạn hoàn thiện Bến số 2 và đầu tư các thiết bị theo chiến lược kinh doanh; Xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt công tác chăm sóc, hỗ trợ khách hàng; Chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực;  Đôn đốc công tác xây dựng Bến số 2 - Cảng Chân Mây theo đúng kế hoạch; Tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống ISO 9001-2015.

Đại hội đã nghe ý kiến chỉ đạo của ông Cao Thành Đồng, Thành viên Hội đồng thành viên, quyền Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy tập trung vào một số vấn đề chính như sau: Tăng cường công tác tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh, chú trọng công tác quản trị nhằm đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu tài chính như doanh thu, lợi nhuận... và thu nhập cho người lao động cao hơn kế hoạch được duyệt; Thực hiện công tác đầu tư, quản lý đầu tư một cách hiệu quả, đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Đối với dự án Bến số 2 - Cảng Chân Mây chú trọng đến việc lập kế hoạch khai thác song song với quá trình xây dựng; Thực hiện đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ cho việc đón khách du lịch để đạt được lộ trình tăng giá hành khách theo Thông tư 54/2018/TT-BGTVT; Chú trọng đến việc kêu gọi nhà đầu tư tiềm năng trong công tác thoái vốn nhà nước tại CMP theo quy định của Pháp luật.

Chủ tịch HĐQT Dương Bá Hòa phát biểu: HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây sẽ nỗ lực đổi mới, nâng cao năng lực quản trị điều hành đưa Cảng Chân Mây phát triển lên tầm cao mới, bảo đảm lợi ích tối đa lâu dài cho cổ đông.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, công khai theo đúng các quy định của pháp luật, ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Cảng Chân Mây đã thành công tốt đẹp.

Số lượt xem : 725

Quảng cáo
Video Xem thêm