Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • XIANG HAI
    13:45 - 30/03/2020 15:00 - 04/04/2020
    Tàu hàng; Bến số 1
  • VŨ GIA 05
    06:15 - 04/04/2020 16:00 - 06/04/2020
    Tàu hàng; Bến số 1

Tin tức cho cổ đông

Cập nhật lúc : 26/10/2017

CBTT Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty sau khi chia cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu

Toàn văn văn bản:

 

CBTT thay doi so luong CPBQ dang luu hanh CMP.pdf

DS co dong CMP nhan co tuc bang co phieu.xlsx

Số lượt xem : 77

Quảng cáo
Video Xem thêm