Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • ORIENTAL BREEZE
    11:30 - 05/08/2020 07:00 - 09/08/2020
    Tàu hàng; Bến số 1

Tin tức cho cổ đông

Cập nhật lúc : 19/04/2019

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT về Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 bao gồm các nội dung sau:
1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; Tải về
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; Tải về 

Số lượt xem : 448

Quảng cáo
Video Xem thêm