Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • ORIENTAL BREEZE
  22:30 - 23/02/2020 11:30 - 27/02/2020
  Tàu hàng; Bến số 1
 • THÀNH ĐẠT 18
  15:30 - 25/02/2020 10:00 - 28/02/2020
  Tàu hàng; Bến số 1
 • FORESTAL REINA
  12:30 - 27/02/2020 21:00 - 02/03/2020
  Tàu hàng; Bến số 1
 • TRƯỜNG AN PHÚ 46
  08:00 - 27/02/2020 16:00 - 29/02/2020
  Tàu hàng; Bến số 1

Tin tức cho cổ đông

Cập nhật lúc : 19/04/2019

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT về Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 bao gồm các nội dung sau:
1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; Tải về
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; Tải về 

Số lượt xem : 230

Quảng cáo
Video Xem thêm