Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • MYKONOS
    07:00 - 26/05/2020 07:00 - 30/05/2020
    Tàu hàng; Bến số 1

Tin tức cho cổ đông

Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị tài trợ vốn Dự án Bến số 2 - Cảng Chân Mây
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây trân trọng thông báo việc lựa chọn Ngân hàng Công thương là đơn vị tài trợ vốn Dự án Bến số 2 - Cảng Chân Mây. Toàn văn Nghị quyết: 42_NQ_HDQT.PDF
Thông báo mẫu chữ ký
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây trân trọng thông báo mẫu chữ ký của TV HĐQT kiêm PTGĐ phụ trách lĩnh vực Tài chính, Kế toán trưởng công ty và Trưởng ban kiểm soát được bổ nhiệm từ ngày 19/4/2017. Toàn văn thông báo: Tải xuống
Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT về việc thay đổi nhân sự", chia ra bao gồm các nội dung sau (phân ra từng mục trong cùng): 1. CBTT về việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây; Tải xuống 2. Biên bản họp và ...
Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT về Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017", chia ra bao gồm các nội dung sau (phân ra từng mục): Toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: Tải xuống Toàn văn Nghị quyết ...
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT về việc Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.   - Toàn văn thông báo Tải về - Nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên Tải vê - Mẫu giấy ủy quyền tham ...
Danh sách Người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 - CMP
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 - CMP. Toàn văn danh sách: danh_sach_cmp.xls
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 - CMP
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT về việc Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 - CMP. Toàn văn thông báo: TB ngay dang ky cuoi cung va xac nhan danh sach nguoi so ...
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Toàn văn thông báo: tb_69.PDF
Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn
Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây. Tải xuống: ds_co_dong_nha_nuoc.pdf
Quảng cáo
Video Xem thêm